Skip to content

Elbilene blir stadig reinere

November 19, 2014

bilvrakNETT

I 2012 intervjua jeg professor Anders Hammer Strømman ved NTNU om hvor miljøvennlige elbiler egentlig var i et livsløpsperspektiv. Svaret var at de allerede den gangen var vesentlig bedre enn bensin- og dieselbiler, i hvert fall om de gikk på en typisk europeisk energimiks.

På Zerokonferansen 2014 la Hammer Strømman fram en oppdatert gjennomgang av litteraturen på området, og hovedbudskapet var oppløftende: Utslippene fra elbilproduksjonen har gått ned de siste fire årene, og er antakelig fortsatt på vei nedover. Read more…

Den menneskelige faktor

September 9, 2014

Foto: John Cairns

Menneskelig svikt er årsaken til nesten halvparten av alle dødsulykker på norske veier. Hva om vi kunne eliminere hele den menneskelige faktoren fra trafikkbildet? Kan førerløse biler føre oss nærmere nullvisjonen?

Read more…

Blocking the path for killer robots

August 14, 2014

Clearpath Robotics Logo JPGOn 13. August 2014, Canadian Clearpath Robotics became the world’s first robotics company to take a clear stance against “killer robots”. Let’s hope they are just the first trailblazers, clearing a path for others to follow.

Read more…

The First Law

March 3, 2014
British semi-autonoumous warplane Taranis in flight. Photo: Chris Ryding, BAE Systems

British semi-autonoumous warplane Taranis in flight. Photo: Chris Ryding, BAE Systems

Isaac Asimov’s famous First Law of Robotics is now one small, but important step closer to becoming reality, as the European Parliament adopts a resolution calling for a ban on fully autonomous weapons.

Read more…

The Day We Fight Back

February 11, 2014

The US government has been spying on millions of ordinary people since 2001. Today, we fight back.

Read more…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers