Skip to content

Grisemysterier og jegerjakt

January 26, 2018

Oops! Åhh! Sen igjen!

Nok en gang har livet kommet i veien, og jeg er seint ute igjen. Men bedre seint enn aldri! Her er fjorårets teiteste overskrifter. Read more…

Lys i mørket

January 6, 2018

2017 var et tungt år. Et vanskelig år. Et mørkt år. Men lyset skinner som kjent i mørket. Gjerne i form av humor. Teit humor. Jo teitere, jo bedre, faktisk.

Read more…

Fjellfaste sauar til topps etter bom, bom, bom frå rikskringkastaren

January 17, 2017
sheep-1076405_1280-1

Sauane på biletet har ingen ting med den aktuelle saka å gjere. Eg håpar ikkje dei er fjellfaste. Eller må skytast. Illustrasjonsfoto: Anke Sundermeier

Det er ikkje ofte eg nyttar nynorsk her på bruket. Men i dag har eg eit særskild høve til å byte målform. For første gong i teitskapshistoria har ei nynorsk overskrift vunne medie-Norges teitaste kåring. Read more…

Bom, bom, bom for deskjournalister som tenker utafor boks(ering)en

January 5, 2017

overskriftswordle20162

Men teitheten fikk stå.

Read more…

Teithetens triumf?

December 4, 2016

teitklode

“There is a curse. They say: May you live in interesting times.” – Terry Pratchett, Interesting Times

Read more…