Skip to content

Storebror vil fortsatt se deg

December 13, 2010

Til tross for at både regjeringspartiene SV og SP, samt FrP, Venstre og KrF er motstandere av Datalagringsdirektivet, ønsker Arbeiderpartiet fortsatt å påby lagring av nordmenns e-post-, mobil- og internettbruk.

Read more…

Observante nordmenn søkes til enkel overvåkningsjobb

December 2, 2010

Nei, jeg skal ikke be dere avlytte leiligheten til Arne Treholt, fotografere demonstrerende tamiler i Oslo eller stjele bankkortet til Kai Eide. Jeg har heller ingen planer om å tilegne meg og offentliggjøre hemmeligstempla dokumenter fra storbanker og amerikanske myndigheter.

Det har seg imidlertid sånn at jeg trenger hjelp til et relativt enkelt overvåkningsoppdrag. Nærmere bestemt medieovervåkning. Like over nyttår planlegger jeg å offentliggjøre til dels store mengder informasjon på denne bloggen. Det blir ikke pent. Mye av det jeg vil offentliggjøre vil være av en skandaløs og skammelig natur. Det er heller ikke til å skyve under ei badematte at mye av denne informasjonen vil være svært pinlig for både enkeltpersoner og organisasjoner innen den fjerde statsmakt. Likevel mener jeg det er i offentlighetens interesse at denne informasjonen kommer fram i lyset, og jeg vil ikke la meg stoppe av smålige hensyn i min søken etter sannheten.

Jepp, det er den tida på året igjen. Årets teiteste overskrift 2010 skal kåres, og til det trenger jeg lesernes hjelp. Jeg kan ikke tilby verken diplomatisk immunitet eller kontorlokaler i Oslo sentrum¹, men jeg regner likevel med at dere vil gjøre deres borgerplikt og lekke alle potensielt pinlige funn til undertegnede.

Read more…

Hvor og Hva og Hvem og Hvordan?

November 23, 2010

Den siste måneden har norske medier vært prega av to store saker med ei lang rekke fellestrekk. Den første, best kjent som Treholt-saken, har til nå vært klassifisert, omtalt og diskutert som en spionsak. Sakens nye aktualitet skyldes imidlertid at den også har et snev av overvåkningsskandale ved seg, i tillegg til alvorlige påstander om lyssky aktivitet fra diverse mer eller mindre hemmelige tjenester.

Både overvåkning, etterretning og lyssky aktiviteter, hvorav en eller flere har foregått på norsk jord på vegne av ei fremmed makt, er også viktige ingredienser i den andre saken, den såkalte ambassade-saken. Likheten mellom de to sakene stopper imidlertid ikke der. Også flere aktører går igjen i begge sakene, og enkelte av dem ser ut til å ha operert på begge sider av loven.

I begge sakene har spørsmålene så langt vært langt flere enn svarene. De påfallende likhetstrekkene – og de minst like iøyenfallende forskjellene – mellom de to sakene reiser imidlertid to store, prinispielle spørsmål som presse og politikere så langt i liten grad har vært villige til å stille. Derfor stiller jeg dem her på bloggen:

  1. Hvordan skal Norge som nasjon forholde seg til utenlandsk spionasje, etterretning og/eller overvåkning på norsk jord?
  2. Hvordan skal vi som samfunn forholde oss til norske statsborgere som bedriver slik virksomhet?

Read more…

Kareem Amer free at last!

November 17, 2010

Photo: Michael Connors

On Monday 15 November, Egyptian blogger Kareem Amer was finally set free. Kareem is believed to have been imprisoned longer than anyone else in the world for the contents of a blog. He was held for 1470 days, and the Egyptian authorities kept him for 10 days after he had officially completed his four-year prison term.

Read more…

Egypt: Diminishing Democracy or Fair Elections?

November 2, 2010
President George W. Bush and Egyptian Presiden...

Egyptian President Hosni Mubarak. Photo: Eric Draper, Executive Office of the President of the United States

Even though the republic of Egypt is supposedly governed by a multi-party semi-presidential system, President Mohamed Hosni Mubarak has ruled with near dictatorial powers since 1981.

Mubarak did win the 2005 presidential elections, but not necessarily without a little help from his friends. Election observers have accused the government of fraud and vote-rigging, and reported police brutality and violence by pro-Mubarak supporters against the opposition.

Will the upcoming parliamentary elections in November and the presidential elections next year be any freer and fairer, or will democracy continue to diminish in 2011?

Read more…