Skip to content

Teithetstyranniet

December 4, 2015

teitropertGodhetstyranniet? Ondskapsdemokratiet? Elendighetsoligarkiet? Middelmådighetsmonarkiet?

Nei, teithetstyranniet! Så det så!

Høsten 2015 fikk det norske språk et nytt ord: Godhetstyranni. Smak litt på det. Godhet. Tyranni. Godhetstyranni. Intet mindre.

Enkelte mener altså at det norske samfunnet styres av et godhetstyranni. Et slags udefinert – men knallhardt – regime som vil tvinge oss til å være gode mot våre medmennesker, enten vi vil eller ikke.

Dette er selvfølgelig bare tull. Ganske teit, rett og slett. Alle som har lest overskriftene i ei norsk avis eller to det siste året har forhåpentligvis forstått at landet ikke akkurat lider under noe godhetstyranni. I hvert fall ikke noe særlig effektivt sådan. Det er jo ikke akkurat sånn at norske avisforsider flommer over av godhet og nestekjærlighet. Nei, de flommer over av noe helt annet. Svindel og juks. Vold og mishandling. Korrupsjon og maktmisbruk. Terror og trusler. Grådighet. Hovmod. Misunnelse, fråtseri og vrede. Hele spekteret av menneskelige dødssynder, samt en god dose reinspikka ondskap.

Heldigvis er ikke alt helsvart – selv om overskriftene naturligvis pleier å være nettopp det. Svarte. Innimellom all elendigheten glitrer det nå og da i noe som til forveksling ligner ei vaskekte perle av ei overskrift. Eller en uslepen diamant, kanskje?

Men, nei. Det er som kjent ikke gull alt som glitrer. Det er teithet! Ekte, uforfalska teithet, av det mest lattervekkende slaget. Og teithet er det mer enn nok av i massemediene, selv under det påståtte godhetstyranniets antatt diktatoriske sensurregime.

teitere

Tyranni med stemmerett

Mens effekten av et eventuelt godhetstyranni ikke har vært spesielt synlig i mediene, har teitheten også i år satt sine tydelige spor i norsk presse. Som den teithetstyrannen jeg engang er, skammer jeg meg likevel ikke over å bidra med enda mer spalteplass til uvesenet.

Nok en gang ber jeg om lesernes hjelp til å rette søkelyset mot det journalistiske teithetstyranniet og grave fram årets latterligste, minst saklige, mest overdrevne, misvisende og (u)frivillig (u)morsomme overskrifter.

Nominer dine favorittkandidater til Årets teiteste overskrift nå! Eller seinere. Men ikke seinere enn 30. desember!

teitest

Årets us(m)akeligheter, overdrivelser, dårlige ordspill og andre produkter fra landets mange redaksjoner kan sendes til sungames@gmail.com, eller – med fordel – nomineres i kommentarfeltet til dette innlegget.

Selv om mange av dere har vært gjennom denne prosessen et par ganger tidligere, skader det antakelig ikke å repetere reglene for årets teiteste kåring:

Regler for Årets teiteste overskrift 2015:

  • For at ei overskrift skal kunne nomineres, må den ha stått i ei riksdekkende norsk avis eller på ei tilsvarende nyhetsnettside. Lokale og regionale medier, blogger, parti- og propagandaorganer samt reine bransje- og nisjemedier kan ikke delta.
  • Brukergenerert innhold som innsendte kommentarer og kronikker, samt leser- og blogginnlegg og såkalte borgersaker kan ikke nomineres.
  • For at jeg skal kunne verifisere at overskrifta faktisk har vært brukt, må alle som nominerer huske å skrive når og hvor den nominerte overskrifta blei publisert. Er overskrifta henta fra et nettmedium, må du også oppgi URLen til den aktuelle artikkelen.
  • Dersom det oppstår tvil om reglene eller tolkning og anvendelse av disse, vil undertegnede avgjøre tvisten på despotisk og udemokratisk vis i kraft av rollen som selvoppnevnt teithetstyrann.

Frist for nominasjoner er onsdag 30. desember.

En jury bestående av den ufeilbarlige og ubestikkelige teithetstyrannen sjøl vil plukke ut flere enn fem og færre enn ti overskrifter blant de aller teiteste innsendte kandidatene, samt tyrannens egne favoritter. Disse vil bli offentliggjort i løpet av den første uka i januar 2016, og så er det opp til mine skarpsindige lesere å kåre en vinner.

Måtte den teiteste vinne!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: