Skip to content

Elbilene blir stadig reinere

November 19, 2014

bilvrakNETT

I 2012 intervjua jeg professor Anders Hammer Strømman ved NTNU om hvor miljøvennlige elbiler egentlig var i et livsløpsperspektiv. Svaret var at de allerede den gangen var vesentlig bedre enn bensin- og dieselbiler, i hvert fall om de gikk på en typisk europeisk energimiks.

På Zerokonferansen 2014 la Hammer Strømman fram en oppdatert gjennomgang av litteraturen på området, og hovedbudskapet var oppløftende: Utslippene fra elbilproduksjonen har gått ned de siste fire årene, og er antakelig fortsatt på vei nedover.

I 2012 konkluderte Hammer Strømman med at en gjennomsnittlig elbil på europeiske veier ville bidra med 10%-24% lavere potensial for global oppvarming enn en tilsvarende diesel- eller bensinbil.

– Grunnen til at reduksjonen ikke er større, er at produksjonen av en elbil bidrar med en klimabelastning som er nesten dobbelt så stor som for en konvensjonell bil, sa professoren den gangen.

Det er særlig batteriproduksjonen som bidrar med store klimagassutslipp. Ifølge Hammer Strømman kunne batteriet i 2012 stå for vel 35-40% av klimagassutslippene fra elbilproduksjonen. Siden har klimagassutslippene fra batteriproduksjonen gått ned med rundt en femtedel.

Strøm er ikke bare strøm

Fortsatt er det imidlertid driftsfasen som avgjør hvorvidt en elbil er mer klimavennlig enn et fossilt alternativ i et livsløpsperspektiv. Siden 2012 har både bensin- og dieselbiler blitt mer effektive – men det har elbilene også. Dermed er det i stor grad strømmen det kommer an på. Nærmere bestemt hvor strømmen kommer fra.

I år som i 2012 vil en elbil som går på strøm fra forurensende kullkraft faktisk være lang verre for klimaet enn en moderne bensin- eller dieselbil. På en standard Europeisk energimiks – kull-, gass-, atom- og vannkraft pluss et innslag av vind- og solenergi – vil en moderne elbil derimot være mer miljøvennlig enn fossile alternativ. Og på rein fornybar energi blir det riktig bra.

Ifølge Teknisk Ukeblad (TU), har en el-bil i golf-klassen som går på fornybar kraft et utslipp på 11 tonn CO2-ekvivalenter fra vugge til grav. Til sammenligning har den miljøvennligste fossile Golfen et utslipp på ca 27 tonn.

– Da har du en margin på rundt 60 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med det konvensjonelle alternativet. Det gir derfor mening å fase inn elbiler i områder der man har mye ren elektrisitet i dag, sier Hammer Strømman til TU.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: