Skip to content

Billettfeller og personvernfanatikere

June 3, 2013

C:DataPROSJ34092 - Skiltforskriftstd-skilt.dwg 139 (1)I det siste har det igjen storma rundt Ruters bilettsystem. Transportselskapet ønsker fortsatt å presse kundene til å “validere” allerede gyldige billetter. Slik vil selskapet holde oversikten over hvor og når du reiser.

I 2010 fikk kollektivselskapet Ruter massiv kritikk for sine planer om å straffe alle som ikke “validerte” reisekortene sine før hver reise med gebyr. Dette til tross for at for eksempel et månedskort unektelig er gyldig etter å ha blitt validert én -1- gang. Etter en solid dose rettferdig harme fra passasjerene, måtte Ruter til slutt krype til korset og avlyse de hårreisende gebyrplanene.

– Vi har helt gitt opp å tenke på bøter, og har helt gitt opp å tenke på å innføre andre typer sanksjoner, sa byråd Jøran Kallmyr (FrP) den gangen til Aftenposten.

Kunne vært unngått

Likevel var billettrøbbelet langt fra over for Ruter. Nylig har  Aftenposten påvist alvorlige svakheter i billettsystemet. Flere kunder som har trudd de har fornya og validert månedskortet har likevel blitt ilagt gebyr. Etter å ha tapt i forliksrådet, varsler Ruter nå flere endringer for å unngå problemene. Blant tiltakene finner vi en gammel kjenning: Du må registrere reisekortet ditt hver gang du reiser.

Det kan i utgangspunktet virke som et greit tiltak, dersom det er det som skal til for å unngå at folk får feilaktige gebyrer. Men det er det ikke. I hvert fall ikke i følge flere dataprogrammerere Aftenposten har snakka med. Ifølge disse programmerne skal det være en smal sak å programmere systemet slik at man unngår hele problemet.

– Ved å programmere om blir det i praksis valgfritt å validere. Det holder at man validerer en gang, så gjelder det til det utløper, sier universitetslektor i informatikk, Gisle Hannemyr (UiO) til Aftenposten.

“Sosial kontroll”

Hvis Ruter vil, kan de med andre ord løse problemet uten at de reisende trenger å finne fram kortet i tide å utide. Men det vil de altså ikke. Selskapet insisterer fortsatt på at reisekortet skal valideres før hver reise, selv om de ikke lenger truer med gebyr. Hvorfor  gjør de det? Og hvorfor bruker jeg plass, tid og energi på å hisse meg opp over dette?

Svarene på disse to spørsmålene henger nøye sammen. Selv kan jeg svare på stående fot, men i retorikkens navn vil jeg vente litt med det.

Ruter er på sin side påfallende lite ivrige etter å svare. Etter ei rekke oppfølgingsspørsmål fra Aftenpostens journalist nevner informasjonssjef Gry Isberg “en rekke andre effekter knyttet til både muligheter til å lage andre billettprodukter, «sosial kontroll» i forhold til betaling og forenklede systemer for kontroll av evt. «snik».”

Hannemyr har på sin side ingen problemer med å finne sannsynlige, konkrete grunner til Ruters iver etter å kikke de reisende i kortene.

– De ønsker data om hvor og når folk faktisk reiser. De vil analysere dette for å tilrettelegge for et best mulig tilbud til publikum, sier han.

Overvåkning?

Hannemyr vil ikke kalle dette overvåkning. Jeg er ikke helt sikker på om jeg er enig. Om det kan kalles overvåkning eller ikke, kommer an på hvordan Ruter lager, behandler og bruker dataene de samler inn. Dersom de lagrer tid og sted for hver gang jeg validerer, og dersom denne informasjonen kan knyttes til meg som person, har jeg vanskelig for å finne noen mer dekkende betegnelse enn nettopp overvåkning.

Uansett har jeg ingen problemer med å si meg enig i Hannemyrs konklusjon:

– Jeg synes Ruter bør respektere at noen ikke ønsker å gi fra seg data om sitt reisemønster, dvs. finne seg i å leve med litt dårligere datakvalitet.  Det er neppe døden for forretningsutvikling eller inntektsfordeling at noen få personvernfanatikere ikke validerer mer enn strengt tatt nødvendig.

Hannemyr, Ruter og andre må gjerne få kalle meg personvernfanatiker. Det skal jeg ta som en hedersbetegnelse. Men tving meg ikke til å registrere hvor og når jeg reiser.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: