Skip to content

Folk for InterCity

October 18, 2012

For å unngå køer, kork og kaos over store deler av Østlandet, må nye dobbeltspor på plass over hele InterCity-området innen 2023. Det mener 42 ordførere. De får støtte fra Jernbaneverket. Får de også din støtte?

I sitt forslag til statsbudsjett for 2013 overoppfyller regjeringa Nasjonal Transportplan 2010-2013 med 1,5 milliarder kroner. Statsminister Jens Stoltemberg har kalt budsjettforslaget tidenes løft for vei og jernbane.

– Vi følger opp den planen hvor vi sa vi skulle bruke 100 milliarder kroner ekstra på vei og jernbane. Det betyr tidens løft og det bygges over hele landet, sa Stoltenberg til NRK.

Rustrød politikk

Det kan virke som om regjeringa endelig har skjønt at om de skal kunne komme ut av denne Stortingsperioden med et snev av grønnskjær og en jernbanepolitikk som framstår som noe annet enn direkte rustrød, er de nødt til å satse. I hvert fall litt. Sammenligna med tidligere statsbudsjett, er det liten tvil om at 2013-utgaven faktisk er et løft. Men løfter regjeringa høyt nok?

Da statsbudsjettet blei lagt fram, lovte statsministeren at satsinga skal merkes av landets kollektivbrukere. Det tviler jeg ikke et sekund på. Alle togpassasjerer i Norge veit godt hvor tydelig det merkes når det arbeides på linjenettet. Spørsmålet er bare hvor lang tid det skal ta før vi merker noen positive konsekvenser av det såkalte løftet. KrF-leder Knut Arild Hareide trur det kan ta både år og dag.

– Jeg tror alle er enige om at vi trenger å få på plass InterCitystrekningene. Med den investeringssatsingen som er nå, vil det ta mange tiår før vi kan oppfylle det, sa han til NRK.

Regjeringa har budsjettert med rundt 6,1 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer i 2013. Ifølge Hareide er dette langt fra nok.

– Hvis vi skulle ha fått hele intercity på plass i løpet av 10 år, trenger vi faktisk 13 milliarder hvert eneste år, sa han.

Tull for tog

De ti årene er ikke noe Hareide tar ut av lufta. Han er heller ikke den eneste som mener det er viktig å få dobbeltspor for hele InterCity-området på plass innen denne i utgangspunktet generøse tidsfristen. Mandag 15. oktober møtte 42 ordførere, varaordførere og fylkesordførere fra Østlandssamarbeidet opp på Stortinget for å argumentere for at Stortinget neste år må vedta full utbygging til Lillehammer, Skien og Halden.

Et sånt vedtak er helt avgjørende for at det skal bli fart i jernbaneutbygginga i dette stadig viktigere området. Så lenge det bare bevilges penger til korte strekk av gangen, og jernbanen bygges ut stykkevis og delt, vil ikke de reisende merke annet en en evigvarende anleggsperiode med forsinkelser, innstillinger og tull for tog. Dette burde være innlysende. Likevel er det ikke bare de rødgrønne partiene som sliter med å akseptere den harde virkeligheten. Vilje og evne til å tenke langsiktig – det vil si lenger enn til neste valg – er ikke akkurat blant en Stortingspolitikers fremste egenskaper.

Om de skal vinne fram, trenger derfor de østlandske ordførerne hjelp fra folkedypet. På folkforintercity.no kan du støtte kravet om full InterCity-utbygging innen 2023. Og forhåpentligvis lære politikerne litt sunt folkevett.

Også på Twitter har Jernbaneverket gitt sin støtte til kravet om full InterCity-utbygging innen 2023.

Dersom du skulle tru at full InterCity-utbygging innen ti år er en naiv og urealistisk ønskedrøm, er det verdt å merke seg at Jernbaneverket mener dette er fullt mulig. I sin konseptvalgutredning for InterCity konkluderte de med at de aktuelle strekningene kan planlegges på fem år, og bygges ut på ytterligere fem.

– Utredningen viser at det er fullt mulig å gjøre dette raskt, men da kreves det et politisk vedtak med forutsigbar finansiering, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger på Jernbaneverkets egne nettsider.

Hun burde vite hva hun snakker om. Det er tross alt hennes organisasjon som skal gjøre jobben.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: