Skip to content

Elbiler mindre miljøvennlige enn antatt – fortsatt bedre enn alternativet

October 12, 2012

En ny studie konkluderer med at elbilproduksjon er nesten dobbelt så belastende for klimaet som tidligere antatt. Men med strøm fra fornybare kilder kan elbilene likevel være mer klimavennlige enn bensin- og dieselbiler.

For my English language readers: Norwegian scientists have published a study arguing that electric cars can be more polluting than is widely assumed. Read more about this in the Guardian.

Ei gruppe forskere fra NTNU har undersøkt hvilken påvirkning elbiler har på miljøet sammenligna med bensin- og dieselbiler. I en studie publisert i Journal of Industrial Ecology har de analysert elbilenes miljøpåvirkning fra produksjon og gjennom et helt liv på veien. Ved å sammenligne en elbil med en like stor, tung og kraftig bil med en konvensjonell forbrenningsmotor, fant forskerne ut at en gjennomsnittlig elbil på europeiske veier vil bidra med 10%-24% lavere potensiale for global oppvarming (GWP) enn en diesel- eller bensinbil.

Anders H. Strømman. Foto: NTNU

– Grunnen til at reduksjonen ikke er større, er at produksjonen av en elbil bidrar med en klimabelastning som er nesten dobbelt så stor som for en konvensjonell bil, sier Anders Hammer Strømman, professor ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Ifølge Hammer Strømman, er det først og fremst produksjonen av batteri, motor, lader og resten av drivlinja som fører til de store utslippene av klimagasser.

– Det er i stor grad materialene som inngår her, som elektroniske komponenter og enkelte metaller som har en stor miljøkostnad oppstrøms i verdikjeden. Det er altså både produksjonen og materialene som brukes som står for miljøpåvirkningen. Batteriet står for vel 35-40% av klimagassutslippene fra bilproduksjonen, og det er også her det er naturlig å tenke seg at det er mulig å få til forbedring over tid, sier han.

Ifølge den nye studien, fører produksjon av el-biler til opp mot dobbelt så store utslipp av klimagasser som det tidligere studier har konkludert med.

– De siste par årene har det vært en utvikling i forståelsen av miljøbelastningen fra batteriproduksjon. I tillegg har vi tatt med andre komponenter i drivlinjen, og gjort en mer detaljert inventering av det som inngår i drivlinjen. Det er ingen av de tidligere studiene som har vært så detaljerte, forklarer Hammer Strømman.

Ikke bare klima

I tillegg til økte klimagassutslipp, fant forskerne at elbilproduksjon fører med seg ei rekke andre miljøproblemer. Sammenligna med produksjon av konvensjonelle biler, fører elbilproduksjon til vesentlig høyere utslipp av stoffer som kan være skadelig for både mennesker og miljø. Igjen er det ikke nødvendigvis selve bilproduksjonen som er problemet. Ifølge Hammer Strømman, stammer en stor del av disse problemene fra kraftproduksjon, og fra utvinning av metaller og andre materialer som trengs i elbilproduksjonen. Han mener derfor resirkulering spiller en viktig rolle for å redusere disse problemene.

– Når man først tar ut materialer, må vi sørge for å kunne gjenbruke dem lengst mulig. Vi trenger teknologi og systemer som gjør det lettere å resirkulere disse materialene, sier han.

Fra vugge til grav

I den nye studien har forskerne ikke bare sett på produksjonsfasen, men også undersøkt den totale miljøpåvirkninga til de forskjellige bilene gjennom et helt livsløp, fra produksjon til vraking eller resirkulering.

Til tross for en lite klimavennlig produksjon, kan en elbil godt være mer klimavennlig enn en bil med forbrenningsmotor – om den bare kjører langt nok. I studien tok forskerne utgangspunkt i en total kjørelengde på 150 000 km. Dette er nok til å spare klimaet for minst 10% av de CO2-ekvivalentene en diesel- eller bensinbil vil bidra med etter å ha kjørt like langt. Dersom begge bilene kjører 200 000 km, kan elbilen være opp til 29% mer klimavennlig enn bensinbilen. Om den derimot ikke går lenger enn 100 000 kilometer, vil den ikke være mer enn 14% bedre enn en bensinbil – noe som er omtrent sammenlignbart med en dieselbil.

Rein kraft gir lavere utslipp

Det er ingen hemmelighet at el-biler ikke er mer klimavennlige enn strømmen som driver dem, og dette kommer også fram av den nye livsløpsstudien. Om en elbil kjører på skitten kullkraft, vil den faktisk bidra med 17-27% høyere GWP enn en diesel- eller bensinbil. Om den derimot drives av reine, fornybare energikilder – som norsk vannkraft – kan besparelsene bli riktig store.

– Da vil den komme ut på rundt 55-60% reduksjon. Det er altså en betydelig reduksjon om den går på ren vannkraft, sier Hammer Strømman.

Studien konkluderer med at satsing på el-biler kan bidra til å bremse den globale oppvarminga i områder hvor mye av strømmen kommer fra reine energikilder, mens ei slik satsing tvert i mot kan gjøre vondt verre i områder med mye fossil energiproduksjon. Dermed blir rein kraftproduksjon i alle ledd svært viktig.

– Det at vi introduserer elbiler, gjør at vi også må gjøre noe med utslippene i kraftsektoren, ellers kommer vi ingen vei. Får vi til det, er det jo bra, men vi gjør utslippsreduksjon i transportsektoren avhengig av kraftsektoren. Innsikten er at det å få ned utslippene i transportsektoren er vanskeligere enn vi kanskje har trodd, sier Hammer Strømman.

Fortsatt et godt alternativ

Til tross for miljøutfordringene han og kollegene peker på i studien, mener han fortsatt elbiler kan være et klimavennlig alternativ.

– Hvis man har ren kraft å putte på tanken, er elbiler klart bra. Det å få til en økning av ren kraftproduksjon bidrar til å minke utslippene både fra produksjon og drift av elbiler, og så må vi jobbe med å redusere de andre miljøproblemene. Det er viktig ikke å tro at dette er problemløs teknologi, den har sine utfordringer den også. Vi må ta disse på alvor, ellers løser vi et problem og skaper andre, konkluderer han.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: