Skip to content

Se til Høyre i trafikken!

April 15, 2011

«Se til høyre, se til venstre, se til høyre igjen», lyder mantraet for alle som for første gang skal begi seg ut i trafikken.

Nå gjør den samme regelen seg gjeldende i samferdselspolitikken.

De fleste som har fulgt med på denne bloggen en stund, veit at jeg ikke akkurat er noen Høyremann. Etter at Høyre hjalp Ap med å presse gjennom det forhatte datalagringsdirektivet, er avstanden mellom meg og partiet om mulig enda større enn tidligere. Likevel må jeg innrømme at partiets siste samferdselspolitiske utspill er et eksempel til etterfølgelse. Tirsdag 12. april lanserte nemlig privatbil- og privatiseringspartiet Høyre nokså uventa et kollektivprogram av de sjeldne. Ifølge Aftenposten vil partiet bruke hele 50 milliarder kroner på ei storstilt kollektivsatsing i landets fire største byer. Noe av ei helomvending fra et parti som tidligere har hatt et sterkt fokus på veiutbygging og privatbilisme, altså. Selv Høyre-leder Erna Solberg må innrømme at dette er nye takter.

– Ja, jeg er enig i at Høyre tidligere har hatt et veifokus. Dette er en dramatisk, ny politikk, men det skyldes at vi tar innover oss utviklingen. Vi må være i forkant, sier hun til Aftenposten.

To fluer i et smekk

Det er hovedsakelig den forventa befolkningsveksta i storbyregionene som har fått Høyre til å tenke kollektivt. Solberg peker imidlertid også på at veitrafikken står for nesten halvparten av klimagassutslippene i de største norske byene, samt at flere av storbyene har store lokale problemer med luftforurensning. Høyres unike kollektivpakke er derfor et godt og viktig tiltak for å bøte på både trengsels-, trafikk- og miljøproblemer.

Unikt kollektivløft

50 milliarder kollektivkroner er ikke akkurat hverdagskost blant de rødgrønne heller. Ifølge Aftenposten gir staten til sammenligning sju milliarder i driftstilskudd til kollektivtrafikken for 2011. Dette beløpet skal smøres utover hele landet – Oslo inkludert. Høyre-lederen har altså god grunn til å skryte av partiets kollektivløft.

– Det som vi nå foreslår er langt, langt mer enn det både Høyre, men også Regjeringen noen gang har vært i nærheten av å tenke på, i noe dokument, sier hun.

Du må ikke sove!

Også Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte å satse på kollektivtrafikk i storbyene. Ifølge Aftenposten vil partiet åpne for at staten kan finansiere flere slike prosjekter direkte. Konkrete tall eller tiltak som kan matche Høyres gigantpakke har partiet imidlertid ikke presentert. Dersom de rødgrønne ikke svarer med ei ambisiøs og troverdig kollektivsatsing innen høstens lokalvalg, risikerer både de og urbane nordmenn en langt verre skjebne enn bare å bli stående igjen på perrongen når toget går.

En god leveregel kan ikke gjentas for ofte. Se til høyre, se til venstre, se til høyre igjen. I trafikk som i samferdselspolitikk. Følger du denne enkle regelen, skal det gå deg godt, og du får leve lenge i landet. I motsatt fall kan du rett og slett bli fullstendig overkjørt. Kanskje rekker du å lure på hva som traff deg, kanskje ikke. Bare den som lever, får se.

Foto: Jan-Tommy Kjølberg CC-BY

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: