Skip to content

4.4.2011: Dagen personvernet døde?

April 4, 2011

Mandag 4. april 2011 vedtok Stortinget å implementere EUs datalagringsdirektiv. 89 representanter stemte for, 80 stemte mot. Et lite skritt for DLD-kameratene Ap og Høyre, kanskje, men et stort og alvorlig tilbakeskritt for personvern, privatliv og retsstaten Norge.

– Dette er en trist dag for personvernet, for rettsstaten og for Høyre og Arbeiderpartiet. De bør ikke tilgis, for de vet nøyaktig hva de gjør, sier Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre i ei pressemelding.

Slaget er tapt, men kampen fortsetter. I flere europeiske land har implementeringa av datalagringsdirektivet blitt kjent ulovlig i retten. Også her i Norge mener mange jurister at direktivet kan stride mot den norske Grunnloven og/eller Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), som begge går foran annen norsk lov.

Som advokat og styremedlem i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling Jon Wessel-Aas skriver på bloggen sin:

“Jeg sier bare lykke til til Den norske stat (…) – see you in court!”

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: