Skip to content

Ubrukte millioner og uløste samferdselsproblemer

March 7, 2011

Ved utgangen av 2010 sto 1 én milliard samferdselskroner ubrukte.

Samtidig kan flerfoldige tusen kilometer vei og jernbane snarere  beskrives som utbrukte.

Åffer det?

Til tross for det NRK kaller «et nærmest umettelig behov for jernbanevedlikehold, utbedringer av E6 og rassikringsprosjekter,»klarte ikke samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) å bruke opp rekordbevilgninga for budsjettåret 2010. Flere store og viktige prosjekter er utsatt eller forsinka. Det samme gjelder mange mindre, men likevel viktige tiltak. Ved utgangen av fjoråret sto 1 én milliard kroner ubrukte. 660 kroner 660 millioner kroner var tiltenkt det bokstavelig talt rustne norske jernbanenettet.

Uforutsette ting

– Jeg vil helst pengene skal brukes det året de blir bevilget, sier Kleppa til NRK.

– Samtidig må en ha forståelse for at det kan skje uforutsette ting, sier hun videre, som ei slags forklaring på hvorfor det ikke blei sånn.

Alle som noen gang har planlagt og gjennomført et prosjekt – enten prislappen var på tusen kroner eller tusen millioner – veit at «uforutsette ting» er en del av pakka. Ting går ikke alltid som planlagt. Som regel går de vesentlig dårligere. Oppgavene blir vanskeligere, og tar lengre tid. Og nesten alt blir mye dyrere enn planlagt. Andre ganger blir ting plutselig billigere enn man trudde. Lysaker stasjon¹, for eksempel.

Alle som noen gang har avlagt et løfte veit også innerst inne at « det kan skje uforutsette ting» ikke er noen fullgod forklaring, men bare ei nokså dårlig unnskyldning. Uforutsette ting skjer. Hele tida. Og når man opererer med budsjetter i milliardklassen, bør man lære seg å planlegge for sånt. Greit nok, når vi snakker om så mange og store prosjekter, kan man kanskje ikke forvente at alt skal være hundre prosent i rute. At en hel milliard kroner blir stående ubrukt mens veier og jernbane forfaller, blir likevel for dumt.

Alle som noen gang har vært tre år veit hva som følger uunngåelig når løfter brytes og planer endres: syting, grining, mas og gnål. Og ikke minst spørsmålet over alle spørsmål:

Åffer det?

Så også denne gang. Åffer blei det nye sikringsanlegget mellom Barkåker og Tønsberg (20 millioner) utsatt? Åffer er framdrifta på systemer for kundeinformasjon, samt mindre stasjonstiltak (60 millioner) redusert? Åffer er sikkerhetstiltak som sikring av planoverganger, tunnelsikkerhet og rassikring (115 millioner) forsinka?

NRK melder også at

«100 millioner står ubrukt på grunn av forsinkelser i Stor-Oslo, blant annet som følge av knapphet på signalressurser».

Med fare for å gjenta meg sjøl: Åffer det?

Departementet vil søke om å få overført rundt 400 millioner kroner til 2011-budsjettet. Åffer det? Åffer ikke hele miliarden? Hva skjer med de resterende 600 millionene? Klarer ikke departementet å bruke dem opp i 2011 heller? Eller vil de ikke? Åffer ikke?

Det er naturligvis mulig at Samferdselsdepartementet hadde helt legitime grunner for å sitte igjen med 1 milliard kroner og minst like mange uløste problemer ved utgangen av 2010. Det er imidlertid også mulig at både ubrukte penger og uløste problemer skyldes ineffektiv organisering, dårlig planlegging, tungrodd byråkrati eller manglende politisk vilje. Når departementet søker om å få overført under halvparten av den ubrukte miliarden til 2011, er det nærliggende å tru det siste.

Voffor gör dom på detta viset?

EDIT: Jeg har retta noen av tallene i teksten. Se røde gjennomstrykninger.

¹Ifølge NRK står 230 millioner ubrukt fordi Lysaker stasjon og flere delprosjekter ble billigere en budsjettert. Hva skjer med disse pengene nå? Jeg veit om flere stasjoner som kunne trenge ei oppgradering…
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: