Skip to content

Frekkhetens nådegave

September 14, 2010

Da frekkhetens nådegave blei delt ut, sto transportselskapet Ruter utvilsomt  langt fram i køen. Selskapet ønsker nå  å ilegge passasjerer med gyldig billett glemmegebyr. Ikke nok med det, Ruter-sjef  Bernt Reitan Jenssen har til og med nerver til å påstå at dette er til kundenes eget beste.

Selv om NSB og Ruters skandaleombruste elektroniske billettsystem Flexus etter et drøyt tiår med sommel og utallige millioner bortkasta skattekroner ennå ikke er i full drift, har systemet vært under utprøving blant utvalgte brukere i flere år. En av dem sitter her ved tastaturet.

Da jeg erstatta papirmånedskortet mitt med et Flexuskort høsten 2007, forsøkte både NSB og Ruter å tvinge brukerne til å «validere» kortet i en spesiell automat før hver reise. For meg framsto det som både tungvint, irriterende, unødvendig og personvernmessig tvilsomt å skulle registrere hver eneste reise jeg foretok med Ruter og NSB. Det var også et stort tilbakeskritt i forhold til de gamle papirkortene, som man kunne stemple én gang, og deretter ha i lommeboka i en måned uten å skjenke dem en tanke. Dette gjorde jeg NSB oppmerksom på via e-post, og jeg kan ikke ha vært den eneste som klaga, for noen måneder seinere gjorde NSB retrett.

Mens NSB ser ut til å ha slått seg til ro med at et gyldig månedskort er et gyldig månedskort, og at man ikke skal trenge å «validere» – altså gyldiggjøre – en allerede gyldig billett, sto folka hos Ruter tydeligvis litt lenger fram i køen da frekkhetens nådegave blei delt ut.

På et møte med Samferdselsdepartementet 25. mars i år, skal Ruter ifølge Aftenposten ha bedt om å få ilegge passasjerer med gyldig Flexus-billett gebyr om vi glemmer å validere kortet før hver reise. Departementet oppfatter naturlig nok, i likhet med undertegnede, enn sånn praksis som problematisk.

Problematisk praksis

Avdelingsdirektør Arnfinn Øen ved Samferdselsdepartementet er ikke i tvil om at en passasjer som har betalt et periodekort og validert det ved første gangs bruk har gyldig billett.

– Annerledes er det med for eksempel et klippekort som man ikke har stemplet. Da har vedkommende reist uten å betale for seg. Det er noe helt annet enn ved periodebilletter som er validert ved første gangs bruk. Det er dermed gyldig for et ubegrenset antall reiser i perioden, sier han til Aftenposten.

Selv om Ruter fikk nei til det såkalte glemmegebyret i mars, har de ikke slått fra seg ideen. Nå har de søkt departementet om tillatelse på nytt. Selskapets argument for å tvinge passasjerene til å si fra hvor og når vi reiser, er at trafikktallene er avgjørende for hvordan penger skal fordeles mellom Ruter og NSB.

 

– For oss handler det om inntektssikring, og med bedre reisedata kan vi tilby mer kollektivtrafikk for pengene, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen (bildet) til Aftenposten.

– Jeg kan forstå at med bare periodebilletter kan dette utledes som dustete forklaringer, men etter hvert som vi lanserer flere billetter kan merverdien for kundene av å forsikre seg om at man har gyldig billett, bli større, påstår han.

Irriterende, tungvint og lovstridig

Også for to år siden påsto transportselskapene at denne tvangsregistreringa av passasjerenes reisevaner skulle komme kundene sjøl til gode. For meg som passasjer, er imidlertid «bedre» reisedata et argument mot -ikke for – Ruters valideringstvang. Som jeg skreiv i en e-post til en servicekonsulent hos NSB 23. januar 2008:

«Du skriver at ved at kundene validerer før hver reise får dere en mer nøyaktig oversikt over hvor dere har behov for økt kapasitet. Det er selvfølgelig riktig, og jeg innser også at dette i siste instans kommer kundene til gode. Imidlertid har denne registreringa personvernmessig betenkelige sider. Jeg regner med at dere har klarert denne registreringa med Datatilsynet, men jeg synes uansett det er betenkelig at NSB til enhver tid skal vite når og hvor jeg reiser».

Siden den gang har NSB som nevnt droppa kravet om validering før hver reise. Datatilsynet har imidlertid ikke mye godt å si om Ruters registrering og lagring av reiseinformasjon.

«Datatilsynet kan ikke se at en så omfattende innsamling og lagring av reisedata knyttet til person er nødvendig for å fakturere, administrere driften, eller behandle klager fra passasjerene. Tilsynet krever derfor at opplysninger om reiser en passasjer bruker e-billetten sin til, slettes senest 30 dager etter at billettens gyldighetsperiode er gått ut. Når passasjeren har periodekort, vil denne regelen kun gjelde den første reisen som stemples på billetten. Etterfølgende stemplinger får selskapet ikke lagre på personidentifiserbar form,» skreiv tilsynet på sine nettsider etter en kontroll hos Ruter i mai 2009.

Ruters krav om validering før hver reise, med påfølgende lagring av reisedata i personidentifiserbar form er altså ikke bare irriterende og tungvint, men også etter alt å dømme i strid med personopplysningsloven¹. Likevel har altså sjefen for selskapet guts til å påstå at denne hårreisende praksisen skal komme kundene til gode. Hvilket gode er det så som skal være så gjevt at kollektivbrukerne gladelig skal finne seg i stadig mer plunder og heft ved hver eneste reise og stilltiende akseptere at personvernet pulveriseres?

– Kunden får dekket et behov for å se at man har gyldig billett, sier Reitan Jenssen til Aftenposten.

Som Reitan Jenssen sjøl var inne på; dette kan virkelig utledes som dustete forklaringer.

¹ Ifølge Teknisk Ukeblad (TU)har Ruter bestemt seg for ikke å godta pålegget fra Datatilsynet. TU skreiv i mai at saken dermed havner hos Personvernnemda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: