Skip to content

Ingen flere hull!

May 8, 2009

Norges klimagassutslipp har aldri vært så store som nå. Oljeindustrien står for over en fjerdedel av disse utslippene. Petroleumssektorens utslipp er nesten dobla siden 1990, og verre kan det bli.

8. mai kunngjorde regjeringa at de gir det italienskeide oljeselskapet ENI Norge lov til å bygge ut Goliat-feltet i Barentshavet. I ei pressemelding fra Olje- og energidepartementet påpekes det ganske riktig at Goliat er det første oljefeltet i Barentshavet som skal bygges ut. Videre heter det i meldinga at Goliat vil være et av de største industriprosjektene som noen gang er gjennomført i Nord-Norge.

Havområdene utafor Finnmarkskysten er blant verdens rikeste og mest verdifulle. I tillegg til å øke klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning på norsk sokkel, vil utbygging og drift av Goliatfeltet utgjøre en trussel mot livet i dette unike havområdet.   I et arktisk område med ekstreme værforhold har oljevernberedskap liten effekt, og konsekvensene av et akutt oljeutslipp kan bli enorme. Petroleumsvirksomhet i nordområdene har derfor et stort  potensiale for alvorlige miljøødeleggelser både på lokalt og globalt nivå, og det er  ikke akkurat overraskende at kampen mot Goliat-utbyggingen har vært Natur og Ungdoms viktigste kampsak i mange år.

Kampen fortsetter

Selv om regjeringa har godkjent utbygginga av det mildt sagt kontroversielle oljefunnet i Barentshavet, er ikke slaget tapt, hverken for torsk og hyse eller Natur og ungdom. ENIs søknad om utbygging skal etter planen behandles av Stortinget  før sommeren, og det italienske oljeselskapet må også søke om utslippstillatelse for de planlagte klimagassutslippene fra virksomheten.

– Vårt siste håp nå, er at SFT og miljøverndepartementet nekter ENI å øke norske klimagassutslipp. Det går ikke an å sitte stille og se på hvordan oljeindustrien gang på gang overkjører klimahensyn og sårbar natur, sier Ingeborg Gjærum, leder i Natur og Ungdom.

Ingen hull i Lofoten og Vesterålen!

Det er dessverre ikke bare Goliat som truer globalt klima og lokale fiskebestander. I 2010 skal den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utafor Lofoten og Vesterålen revideres. Da vil Stortinget bestemme om disse områdene skal åpnes for oljevirksomhet. Kombinasjonen av næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel gjør at også havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er spesielt rike på naturverdier.  Utbygging av oljeindustri utafor Lofoten og Vesterålen vil foregå midt i gyteområdene for verdens siste store bestand av torsk, og dermed true både artsmangfold og fiskerinæring. Oljeutvinning i disse områdene møter derfor kraftig motstand fra både miljøfaglige etater og fiskeriorganisasjoner, fra Statens Forurensningstilsyn til Norges Fiskarlag.

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen ønsker å ta vare på Lofoten og Vesterålens natur og ressurser gjennom å stoppe planene om olje- og gassvirksomhet i disse sårbare områdene. Ved å åpne for oljeutbygging i Barentshavet og utafor Lofoten og Vesterålen, vil regjeringa imidlertid ikke bare true sårbare og viktige naturområder i Norge. Ei utvida oljeutvinning på norsk sokkel vil også bidra til økte klimautslipp, og dermed få konsekvenser for miljøet over hele kloden. Norge har nok olje på hendene nå. Vi har mer en nok penger på bok og altfor mange hull i kontinentalsokkelen. Det er på høy tid å stoppe galskapen. Skriv under på Folkeaksjonens opprop for et oljefritt Lofoten og Vesterålen i dag!


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: