Skip to content

Hva blir det neste?

February 17, 2009

På grunn av endringer i brukervanene som følge av utstrakt bruk av ny og revolusjonerende informasjonsteknologi utviklet mot slutten av forrige århundre, har Samferdselsdepartementet bestemt at telefonkatalogen kun skal sendes ut til abonnenter som selv har bedt om dette. Hva blir det neste? Skal de legge ned telegrafnettet også?

– Telefonabonnenter som ønsker å motta papirutgaven av de hvite sidene i telefonkatalogen, må heretter selvbe om slik levering, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Man kan selvsagt spørre seg hvordan i all verden resten av telefonabonnentene skal kunne finne hverandres telefonnumre, men ifølge departementet er det ingen grunn til panikk.

Samferdselsministeren har nemlig funnet ut at  stadig flere telefonabonnenter finner telefonnumre og adresser ved bruk av ny informasjonsteknologi som visstnok kalles “Intern 1” eller noe i den dur. Denne endringen i brukervanene gjør visstnok at det ikke lenger er nødvendig å trykke katalogen i så store opplag som tidligere, noe som også kan komme miljøet til gode.

Departementet har derfor  gitt Telegrafverket – eller Televerket som det visstnok heter nutildags – beskjed om at telefonkatalogen nå bare skal sendes ut til abonnenter som har bedt om det selv.

De siste årene har det versert hardnakkede rykter om at også enkelte norske bedrifter har tatt dette Inter-Nettet i bruk. Likevel har Samferdselsdepartementet valgt å gå varsomt til verks.  Foreløpig er det kun de hvite sidene man skal være nødt til å bestille, mens de Gule Sider skal sendes ut til alle som ikke av en eller annen uforståelig grunn har reservert seg mot dette moderne og fremtidsrettede hjelpemiddel. De kan kanskje selv forestille Dem hvilke ville tilstander som ville hjemsøkt vårt land om regjeringen gjorde borgerne avhengige av en teknologi som kun har vært tilgjengelig i Norge i omtrent 15 år for å finne telefonnummeret til nærmeste skredder eller barberer.

Pressemeldingen sier ikke hvordan man kan sikre seg sitt rettmessige eksemplar av den hevdvunne papirkatalogen. Forhåpentligvis er det fortsatt mulig å sende en brevdue, dersom ikke moderniseringsiveren hos Samferdselsdepartementet har gått så langt at man må betro sitt budskap til den lunefulle telefaxen.

3 Comments leave one →
 1. Åsmund permalink
  February 17, 2009 9:52 pm

  Jeg forsøkte den nye intern 1 utgaven av de gule sider i dag, og den fungerer altså ikke. Jeg kunne slett ikke finne en eneste oppføring da jeg søkte på sangtelegram. Nei, takke meg til godt gammeldags papir.

  Like

 2. February 17, 2009 10:14 pm

  Nei, nu har jeg også forsøkt, uten hell. Dessverre tør jeg heller ikke sverge på at du vil finne det du søker i papirutgaven heller. Skremmende hvor langt forfallet har gått i dagens samfunn!

  Like

 3. fisla permalink
  February 23, 2009 12:08 am

  Jeg forsøkte i dag å ringe til sentralen for å bli satt over til denne intern 1 det er så meget snakk om, men dette lyktes meg slett ikke. Sentraldamene nu for tiden er visst blitt forferdelig slumsete, uhøflige er de også. Er vår tids ungdom blitt fordervet av den kalde og upersonlige telex-maskinen og alt den fører med seg? Jeg bare spør.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: