Skip to content

Faren over for ytringsfriheten?

February 4, 2009

Senterpartiet har  gjort en politisk helomvending og trukket forslaget om et “blasfemitillegg” i rasismeparagrafen i den nye straffeloven.

Liv Signe Navarsete (Sp)  skal ha vært en av pådriverne bak forslaget om å inkludere et forbud mot såkalt “kvalifiserte angrep på livssyn og religioner” i straffelovens rasismeparagraf. Forslaget har møtt mye motstand, både innad i regjeringa, fra opposisjonen og fra de fleste som synes ytringsfrihet er et hyggelig prinsipp. Nå trekker Senterpartiet forslaget, og Navarsete innrømmer langt på vei at både forslaget og måten det blei behandla på var heller tvilsomme.

– Vi gjorde en feil. Det var mange som var med på å gjøre den. Vi rotet det til, og jeg skal være med på å rette det opp, sier Navarsete til NRK.

Navarsete vil nå anbefale Stortinget å ikke arbeide videre med å utvide hatparagrafen i 2011.

Det er selvfølgelig et stort skritt i riktig retning at Navarsete, Senterpartiet og regjeringa nå trekker forslaget om å innskrenke ytringsfriheten. Imidlertid er det både trist og skremmende at det måtte en oppheta mediedebatt og et opprop med over 8000 underskrifter til før regjeringa innså at ytringsfrihet ikke er noe som kan forhandles bort i interne maktkamper innad i regjeringa.

Beroligende?

Til tross for at faren ser ut til å være over for denne gang, føler jeg meg ikke spesielt beroliga. Denne farsen viser med all tydelighet at det er grunn til å følge nøye med på både den rødgrønne regjeringa og eventuelle andre framtidige koalisjonsregjeringer, da det ser ut til  at flere av våre politikere er villige til å forhandle bort viktige demokratiske prinsipper som ytringsfriheten. Dermed er det tydeligvis opp til årvåkne borgere å verne om menneskerettighetene her i landet.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: