Skip to content

Vern om ytringsfriheten!

January 29, 2009

Regjeringa ønsker nå å fjerne den sovende blasfemiparagrafen, noe som virkelig er på høy tid. Imidlertid betyr ikke dette at regjeringa vil styrke ytringsfriheten her til lands. Tvert imot. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)varsles det at regjeringa vil utvide straffelovens paragraf om hatefulle ytringer “slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på religion eller livssyn” .

Ifølge Aftenposten er det ikke utarbeida noen lovtekst for den planlagte endringa, og det foreligger så langt ikke noen konkretisering av hva som regnes for “kvalifiserte angrep» på religioner og livssyn”. Ei lang rekke profilerte professorer, kunstnere og mediefolk er derfor med god grunn bekymra for at  forslaget vil innskrenke ytringsfriheten og forhindre reell og nødvendig religionskritikk. En av dem er professor Francis Sejersted, styreleder i Fritt Ord og leder av Ytringsfrihetskommisjonen.

– Dette er en innskrenking av religionskritikken. Det kan ikke bety noe annet enn at regjeringen vil reaktivere blasfemiparagrafen som er sovende i dag, sier Sejersted til VG.

Ikke overraskende er landets redaktører svært skeptiske til lovendringa. Arne Jensen, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening kaller forslaget dumt og farlig.

– Den nye bestemmelsen skiller ikke mellom personer og religioner. Dagens rasismeparagraf gir allerede et vern mot krenkelse av individer på grunnlag av deres religiøse overbevisning. Hvis man også har behov for å beskytte selve religionen mot verbale krenkelser, kan man spørre seg om man egentlig er sterk nok i troen, sier Jensen til Dagsavisen.

Jensen har her flere viktige poeng som også kirkefolket støtter opp om.

– Religionskritikk er en viktig del av demokratiet, som også kirken og andre trossamfunn kan ha nytte av, sier Olav Fykse Tveit, generalsekretær for Mellomkirkelig råd. Han er svært skeptisk til lovendringa.

– Det pågår en stor internasjonal debatt akkurat nå, fordi man ser en tendens til innstramming av ytrings- og religionsfriheten i flere land. Det er en veldig farlig utvikling som Norge ikke bør bidra til å legitimere, advarer Tveit.

Kjemp for alt hva du har kjært!

Regjeringas forslag møter naturlig nok sterk motstand fra opposisjonen. Også innad i Ap og SV er motstanden mot forslaget sterk.

– Vår Herre trenger ikke beskyttelse etter norsk lov, sier SVs Rolf Reikvam til Aftenposten.

Vår Gud, han er som kjent så fast en borg, og tåler nok både karikaturer, hatefulle ytringer, lovendringer og andre mer eller mindre kvalifiserte angrep. Ytringsfriheten er derimot ifølge Francis Sejersted en skjør plante som må vernes om. Dette trur jeg heldigvis de fleste nordmenn forstår. Til nå har over 4200 av oss skrevet under på oppropet Nei til straff for religionskritikk.

Vern om ytringsfriheten! Kjemp for alt hva du har kjært! Skriv under på oppropet her!

Grafitti: Wikimedia Commons. Roma, år 100 – 300.
Tresnitt: Julius Schnorr von Carolsfeld / Wikimedia Commons
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: