Skip to content

Bort med proppen!

September 24, 2008

Strekninga Oslo-Ski har lenge vært den trangeste flaskehalsen – eventuelt den tetteste proppen – i jernbanenettet på Østlandet. Et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vil derfor gi et bedre togtilbud både lokalt, regionalt og til utlandet.

I dag kjøres det langt flere tog på strekningen mellom Oslo og Ski enn det egentlig er plass til. Resultatet er forsinkelser, kanselleringer og hurtigtog som blir stående og vente bak saktegående lokaltog. Flaskehalsen bremser dermed ikke bare togene på Østfoldbanen, men trekker ned tempoet i hele det sentrale Østlandsområdet, noe som til syvende og sist får konsekvenser for det meste av togtrafikken i, til og fra Norge.

Ingen løfter fra regjeringa

Modernisering og oppgradering av strekninga Oslo S-Ski (også kalt Follobanen) har tidligere vært inne i Nasjonal Transportplan for 2009-2019, men er siden tatt ut igjen. Regjeringa vil heller ikke love noe skikkelig løft for Follobanen med det første.

– Det er et stort etterslep på vedlikehold som har blitt forsømt i mange år. Det krever mye penger å holde skinnene på et brukbart nivå. Og dobbeltsporet mellom Oslo og Ski er et svært dyrt prosjekt, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet til Dagbladet.

Lahnstein peker på at det er viktig å fullføre allerede påbegynte prosjekter, som for eksempel strekninga Lysaker-Sandvika. Som pendler er jeg mer enn enig i at det er ekstremt viktig å få fortgang i arbeidet på denne strekninga, men det er ingen unnskyldning for å forsømme Follobanen. Siden mange regiontog går gjennom hovedstaden (for eksempel toget fra Moss til Spikkestad) vil utbedring av strekninga Oslo-Ski få store og positive virkninger også for oss på den andre sida av fjorden.  Follobanen er dermed et investeringsprosjekt som vil komme hele Østlandsområdet – og dermed hele landet – til gode.

Tverrpolitisk aksjon

Nå har Østfoldingene fått nok av regjeringas investeringsvegring. Under et åpent folkemøte i Ski den 18. august blei en tverrpolitisk aksjon for Follobanen sparka i gang. Aksjonen, som har fått det megetsigende navnet navnet Dobbeltsporet, har som mål å samle 20 000 underskrifter til støtte for nytt dobbeltspor Oslo -Ski innen 6. oktober.

Er du blant de mange pendlerne som daglig benytter det sterkt overbelasta jernbanenettet på Østlandet? Eller kanskje du er blant de mange som på grunn av jernbanens kapasitetsproblemer velger andre og mindre miljøvennlige transportmidler? Er du blant dem som ergrer deg over høye bensinpriser eller bekymrer deg over klimaendringene? Er svaret ja på et eller flere av disse spørsmålene, bør du straks skrive under på kampanjen for nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

One Comment leave one →
  1. Åsmund permalink
    October 8, 2008 10:05 am

    Med navnet “dobbeltsporet” blir det nok ikke vanskelig å samle underskrifter, i alle fall ikke hvis de som samler inn passer på å være litt vage når det gjelder å forklare hva det dreier seg om.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: