Skip to content

De “rødgrønne” svikter Vanunu

April 11, 2008

Torsdag 10. april sendte Mordechai Vanunu inn en ny søknad om asyl i Norge . Også denne gangen blei saken håndtert av en statsråd, og også denne gangen endte det med avslag.

Mens det forrige gang var kommunalminister Erna Solberg (H) som overstyrte UDI for å holde Vanunu ute av landet, var det denne gangen
arbeids- og ekskluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen som smelte døra i ansiktet på den frittalende israeleren.

I ei pressemelding skriver ekskluderingsministeren at “Spørsmål om behandling av en eventuell asylsak forutsetter at søkeren befinner seg i Norge.” Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen som burde kunne omfatte Vanunu. Ifølge VGnett kan internasjonale organisasjoner som PEN og Helsingforskomitéen anmode om at en person som har et ønske om å søke asyl overføres til Norge. Dette gjøres ved å anmode om at personen blir tatt på kvoten for overføringsflyktninger.

– I fjor ble rundt 15 slike saker innvilget tillatelse etter at de ble fremmet,opplyser avdelingsdirektør Tone Loge Tveter i UDI til VG Nett.

Trippelmoral

Når Hanssen likevel stenger døra for Vanunu, på tross av at UDI tidligere har funnet at han oppfyller alle krav for asyl i Norge, stiller det regjeringa i et svært dårlig lys. Flere politikere fra regjeringspartiene var raskt ute med å kritisere Solbergs overprøving av UDI. SV-politikere har blant annet med rette anklaga Solberg for dobbeltmoral. Nå bedriver partiet selv noe bortimot trippelmoral, sier Bent Høie, kommunalpolitisk talsmann i Høyre til Dagbladet. Det er vanskelig å være uenig med ham.

– Den sosialistiske regjeringen later som den bryr seg, men i realiteten gjør den ikke det, uttalte Vanunu sjøl til Dagsavisen.

Pro-israelsk stemning

En ikke navngitt Israelsk diplomat påstår ovenfor Dagsavisen at det hersker ei antiisraelsk stemning i Norge.

– Dersom Norge skulle innvilge Vanunu asyl, ville det være nok et tegn på den generelle antiisraelske stemningen som er i Norge, sier han.

Det er selvfølgelig bare vås. Dersom to norske regjeringer ikke hadde latt politiske hensyn gå foran menneskerettigheter og unnlatt å blande seg inn i UDIs arbeid, ville det vært et tegn på at Norge er et land som tar både asylinstitusjonen, menneskerettigheter og ytringsfrihet på alvor.

Solbergs og Hanssens behandling av Vanunu-saken tyder snarere på at det hersker en så sterk pro-israelsk stemning blant norske toppolitikere at de er livredde for å foreta seg noe som kan støte den israelske politiske ledelsen. Alternativet er at norske politikere, både på høyre- og venstresida nærer en sterk mistillit til eget embedsverk og byråkrati. Ingen av delene er et vestlig demokrati verdig.

One Comment leave one →
  1. April 17, 2008 3:31 pm

    Jepp.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: