Skip to content

Jern-Erna stengte døra for Vanunu

April 9, 2008

Da den Israelske atomteknikeren og samvittighetsfangen Mordechai Vanunu søkte asyl i Norge i 2004, fant Utlendingsdirektoratet (UDI) at han oppfylte alle vilkår for å få asyl. Det aksepterte ikke daværende kommunalminister Erna Solberg. Jern-Erna levde opp til kallenavnet sitt og instruerte UDI tilå avslå søknaden.

I 1986 avslørte Mordechai Vanunu at Israel hadde et atomvåpenprogram. Han blei seinere kidnappa i Roma av den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad og dømt til 18 års fengsel for å ha røpa statshemmeligheter. Vanunu blei løslatt i 2004, men har siden vært underlagt strenge restriksjoner. Blant annet har han forbud mot å snakke med utlendinger og mot å forlate Israel.

Høsten 2004 søkte Vanunu asyl i Norge. UDI gjennomførte ei grundig vurdering av asylsøknaden, og konklusjonen blei at Vanunu oppfylte alle aktuelle vilkår for å få innvilga asyl. Ifølge Bergens Tidende, aksepterte ikke daværende kommunalminister Erna Solberg (H) UDIs vedtak. Av ukjente grunner var Jern-Erna så oppsatt på å holde Vanunu ute av landet at hun instruerte UDI til å fatte et negativt vedtak.

Utenrikspolitiske hensyn

I ei pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet datert 15. april 2005 heter det at statsråden kan instruere UDI i enkeltsaker som innebærer utenrikspolitiske hensyn. Ifølge BT heter det videre at “Saken innbefatter slike hensyn, men ved avgjørelsen av søknaden har ikke hensynet til vårt forhold til Israel vært av avgjørende betydning.”. Spørsmålet er da hvilke utenrikspolitiske hensyn Jern-Erna kan påberope seg i denne saken. Fredrik Heffermehl, som i flere år har leda den internasjonale støtte-komiteen for Vanunu, sier til BT at det må være forholdet til USA som har vært avgjørende.

Spesielle grunner

Et annet alternativ er selvfølgelig at det er helt andre grunner til Solbergs motvilje mot å gi Vanunu opphold. I pressemeldinga kunngjorde Solberg at det er fast praksis at det ikke blir innvilga asyl for personer som oppholder seg i hjemlandet når de søker. Det påstås også i pressemeldinga at dette prinsippet er nedfelt i FNs flyktningekonvensjon. Dette er imidlertid ikke god nok grunn til å avvise Vanunus søknad, mener Terje Einarsen, lagdommer og postdoktor ved Universitetet i Bergen.

– Det er en lang tradisjon for at stater gjennom utenriksstasjoner kan innvilge asyl til søkere fra hjemlandet, sier Einarsen, som også viser til en dom fra den internasjonale domstolen i Haag som omhandler dette temaet.

Hovedprinsippet i den norske loven er ganske riktig at asylsøkeren skal være på norsk jord når UDI skal behandle en asylsøknad. Dersom det foreligger spesielle grunner til det, er det imidlertid ingenting i veien for at UDI skal kunne behandle en søknad fra en asylsøker som oppholder seg i hjemlandet. UDI har tydeligvis funnet gode grunner til å behandle Vanunus søknad¹, og det gjør Einarsen også. Han peker blant annet på at norske tungtvannleveranser la grunnlaget for Israels atomvåpenprogram, og at Norge dermed har et ansvar for de forholdene som førte til Vanunus fengsling. Dessuten er Vanunu underlagt utreieseforbund, noe som gjør det fullstendig umulig for ham å reise til Norge for å søke asyl.

Urimelig og inkonsekvent

SV-nestleder Audun Lysbakken mener opplysningene om Solbergs inngripen er sjokkerende og vitner om det han kaller «grensesprengende dobbeltmoral» fra Solberg. Lysbakken har unektelig et poeng, ettersom Solberg ellers har stått beinhardt på at politikere ikke skal blande seg inn i asylsaker. Solberg skal også ifølge Dagladet ha sagt at Vanunu ikke skulle få noen særbehandling som asylsøker i Norge. Det hun mente var tydeligvis at Vanunu ikke skulle få noen positiv særbehandling, og at hun personlig ville gjøre alt som sto i hennes makt for å stenge ham ute fra Norge. Et klarere eksempel på særbehandling er det vanskelig å tenke seg.

Søker på nytt

Flere politikere fra regjeringspartiene mener asylsaken nå må vurderes på nytt. Vanunu setter sin lit til de rødgrønne, og er ikke fremmed for å søke på nytt dersom det blir nødvendig.

– Jeg håper de nå vil omgjøre avslaget på asylsøknaden min. Det norske folk kjenner og respekterer saken min, så jeg har håp om at regjeringen deres vil gjøre det riktige, sier Vanunu til VG Nett, før han avslutter med følgende optimistiske hilsen:

– See you in Oslo very soon!

La oss i anstendighetens navn håpe han får rett.

Foto: United States Department of Energy / WIkimedia Commons

¹ I og med at de faktisk behandla søknaden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: