Skip to content

Verneplikt for kvinner likevel

April 1, 2008

Ifølge avisa Nationen er regjeringa i ferd med å snu i spørsmålet om verneplikt for kvinner. Fra høsten av testes ei ordning der Kvinner over 30 år som ennå ikke har fått barn skal avtjene verneplikt.

Kvinner i den aktuelle livssituasjonen blir kalt inn til tjeneste allerede høsten 2008, og innkallingsbrev vil bli sendt ut allerede i løpet av de nærmeste ukene. Det vil i en kort periode være mulig å søke om unntak for verneplikten, og de som vil søke om dette bør ta kontakt med vernepliktsadministrasjonen allerede i dag.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som har vært en av pådriverne for kjønnsnøytral verneplikt, vil ikke bekrefte saken overfor Nationen. Heller ikke Likestillings- og diskrimineringsombudet ville kommentere saken. Dette har sin naturlige forklaring som henger nøye sammen med publiseringsdatoen: hele greia er selvfølgelig en aprilspøk!

Som aprilsnarr må oppslaget kunne sies å være relativt vellykka. Saken er nokså truverdig framstilt, og selv om forslaget virker litt søkt, er det ved nærmere ettertanke ikke mer diskriminerende enn dagens ordning, snarere tvert i mot. Reint praktisk virker det selvfølgelig ganske dustete og vanskelig gjennomførbart. Det ville også være lite hensiktsmessig å få en masse 30 år gamle kvinner inn i forsvaret. Mange hevder det ville være vanskelig å integrere kvinner i mannsbastionen forsvaret. Det blir imidlertid bare blåbær mot å integrere en gjeng til dels godt utdanna 30-åringer i en tropp bestående av 19-årige jyplinger under ledelse av en 21-åring med befalsskole. Etisk, moralsk og filosofisk er ordninga imidlertid lettere å forsvare enn dagens kjønnsdiskriminerende system.

Fra spøk til alvor

Jeg vil på ingen måte ta til orde for ei ordning av den typen Nationen beskriver. Imidlertid lar ordninga seg helt fint forsvare med den samme argumentasjonen som i dag brukes mot verneplikt for kvinner. Flere motstandere av kjønnsnøytral verneplikt, blant annet i SV, trekker fram den samfunnsinnsatsen kvinner gjør ved å føde barn som et alternativ til eller ei erstatning for verneplikt. Da følger det naturlig at kvinner som ikke føder barn må avtjene verneplikt på lik linje med menn.

Nationens artikkel er altså bare tull, og ordninga som beskrives likeså. Imidlertid burde den få en del av de mest oppegående motstanderne av kjønnsnøytral verneplikt til å revurdere sine standpunkter, eller i hvert fall tenke seg om to ganger før de likestiller barnefødsler og verneplikt. Om verken selve artikkelen eller min kommentar er tankevekkende nok i seg sjøl, kan dere jo tygge litt på følgende: På nettsidene sine har Nationen åpna for avstemning over spørsmålet “Er det rikitg(sic!) å innføre verneplikt for barnløse kvinner over 30 år?”. Over 40% har svart ja (pr. 06.08.2008).

Illustrasjonsfoto: US Army/Wikimedia Commons

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: