Skip to content

Regjeringa dropper væpna likestilling

March 28, 2008

Ifølge Dagsavisen legger den rødgrønne regjeringa forslaget om verneplikt for kvinner dødt i langtidsplanen for Forsvaret.

I snart et halvt år har spørsmålet om reell likestilling også når det gjelder plikten til å dø og drepe for Norge splitta alle regjeringspartiene omtrent på midten. Mens forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) , partileder Åslaug Haga (Sp), SU-leder Kirsti Bergstø og SV-politikerne Inga Marte Thorkildsen og Audun Lysbakken har slått et slag for likestillinga, har blant annet finansminister Kristin Halvorsen (SV) gått inn for fortsatt kjønnsdiskriminering. Nå ser det altså ut til at likestillingsmotstanderne i regjeringspartiene vant i denne omgang. For APs del skal det ha veid tungt at partiets kvinnenettverk, med den ferske likestillingsministeren Anniken Huitfeldt i spissen, har gått mot kvinnelig verneplikt.

– Som leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk har jeg ment at vi har mange nok [kvinner] inne i Forsvaret allerede, sa Huitfeldt til Dagsavisen da hun tiltrådte som statsråd, og demonstrerte dermed at hun har misforstått fullstendig hva vernepliktsdebatten dreier seg om.

Verneplikt er verken et velferdsgode eller et privilegium for den enkelte potensielle soldat, men derimot en plikt og en byrde. Spørsmålet om kvinnelig verneplikt er ikke først og fremst et spørsmål om kjønnskvotering, men om kjønnsdiskriminering. I sin ytterste konsekvens er det et spøsmål om rettferdighet, og med langtidsplanen for Forsvaret har rettferdigheten blitt påført et alvorlig nederlag.

Foto: Harald Hansen / Wikimedia Commons

5 Comments leave one →
 1. March 28, 2008 4:21 pm

  Jeg vil ha siviltjeneste! Fåkke lov. Funker ikke å verve meg for så å nekte, engang…

  Like

 2. March 28, 2008 6:55 pm

  Nei, du sier noe. Riktignok synes jeg akkurat det er det minste problemet med hele ordninga, men det er likevel litt teit og ikke minst urettferdig at jenter kan verve seg til militæret, men ønsker dere å gjøre samfunnet en mer sivilisert tjeneste, får dere rett og slett ikke lov.

  Like

 3. Ingebjørg permalink
  March 30, 2008 12:40 pm

  Ikke overraskende med Huitfeldts og kvinnenettverkets holdning, dessverre. Når de konsekvent ser på fødselspermisjon som MOR SIN PERMISJON, er det vel logisk at verneplikt skal være FAR SIN PLIKT. Mor passer barn, mens far verger landet….

  Grrrr. Hvis det er feminisme, blir jeg sporenstreks mannssjåvinist.

  Like

 4. March 30, 2008 5:41 pm

  Nei, overraskende er det dessverre ikke. Likevel – eller kanskje nettopp derfor – er det både trist og dumt. Det er utrulig at så store grupperinger, selv innen miljøer som liker å se på seg sjøl som radikale, fortsatt henger igjen i en tankegang som tilsier at far skal gå til sitt maskingevær, mor skal passe huset.

  Like

Trackbacks

 1. Samfunnstjeneste eller tvangsarbeid? « Sungame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: