Skip to content

Reklame? Nei takk!

February 21, 2008

Byrådet i Bergen sier nei til uadressert reklame.

I 2006 mottok hver husstand i Bergen 46 kilo reklame i posten ifølge en undersøkelse utført av Bergen Interkommunale Renovasjonsverk (BIR). Ifølge NRK Hordaland tilsvarer dette 3800 tonn papir på et år, og mesteparten går rett i søpla. Ulest og uønska. En undersøkelse utført av Norsk Respons på oppdrag for Naturvernforbundet Hordaland viste at bare 29 prosent av bergensere faktisk ønsker å motta reklame i posten. Likevel mottar alle som ikke tydelig merker postkassene sine med “uadressert reklame? Nei takk!” et berg av papir i posten. Ifølge Naturvernforbundet medfører produksjonen av alt dette papiret utslipp av mer CO2 enn hele Bergens bilpark.stokker i farger

Lokal fornuft – nasjonal galskap

Denne galskapen er ikke noe som bare foregår lokalt i Bergen. I hele landet er det sånn at dersom du ikke har reservert deg mot uadressert reklame, er det fritt fram for alle som ønsker å proppe postkassa di full av papiravfall. Det unike med Bergen¹, er at byrådet der nå går inn for å få slutt på uvesenet. De ønsker å snu ordninga på hodet, slik at bare de som merker postkassa med “Reklame? Ja takk!” skal motta uadressert reklame. Byrådet i Bergen får støtte både fra Forbrukerombudet og Grønn Hverdag.

– Hvis nasjonale politikere ikke vil beskytte miljøet, er det bra at noen lokalpolitikere tør. Alle undersøkelser viser at det er langt flere som ikke ønsker reklame i postkassa enn det er som faktisk har reservert seg, sier daglig leder i Grønn Hverdag Tone Granaas.

Krever lovendring

Byrådet i Bergen er imidlertid avhengig av støtte fra Stortingspolitikerne for å få satt forslaget ut i live. Dersom den nye ordninga skal kunne tre i kraft, trengs det nemlig ei endring av markedsføringsloven. Et forslag til ny markedsføringslov skal vedtas i Stortinget våren 2008. I dette forslaget er dagens ordning med reservasjon opprettholdt, slik at de som ikke ønsker å motta reklame selv må si fra om dette ved å sette en ”nei takk”-lapp på postkassa. Kampanjen neitakk.no krever at dette prinsippet snus, i tråd med forslaget fra Bergen.

Er du lei av at posten din drukner i reklame du aldri har bedt om? Ønsker du å spare miljøet for like mye CO2 som 16.000 personbiler slipper ut på et år² ? Skriv under på oppropet for en ny markedsføringslov nå!

¹ Aurskog-Høland kommune har tidligere innført ei ordning som speilvender dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame, men Bergen er den første større byen som ønsker å gjøre dette.

² Ifølge Grønn Hverdag.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: