Skip to content

En fornuftig fundamentalist

February 14, 2008

Abdel Moneim Mahmoud kan vanskelig kalles moderat. Imidlertid er han ikke stein stokk dum heller.

Abdel Moneim Mahmoud er medlem av den islamistiske organisasjonen Det muslimske brorskap. Dermed er det naturlig å anta at han er islamist sjøl også. Det muslimske brorskap avviser riktignok merkelappen “fundamentalisme”, men jeg synes nå den passer ganske godt på ei gruppe med følgende motto:

Allah is our objective. The Prophet is our leader. Qur’an is our law. Jihad is our way. Dying in the way of Allah is our highest hope”.

Det virker noe naivt å tru at fundamentalistiske islamister som vil segregere menn og kvinner og forby dans skal dele mine idealer om religions-, ytrings- og trykkefrihet. Jeg har, som de fleste andre vestlige avislesere, forlengst forstått at få islamister deler mine tanker om hva som er moralsk riktig. Imidlertid er ikke det å være islamist det samme som å være dum. Nettopp derfor har det vært ekstra forstemmende å se hvor dustete mange fundamentalistiske islamister har reagert på de mildt irriterende profetkarikaturene som har blitt publisert her i Skandinavia. Truslene og drapsplanene mot skandinaviske avistegnere er ikke bare moralsk forkastelige handlinger, de er utrulig dumme. Ikke minst fra et islamistisk synspunkt.

På dette punktet er jeg og islamisten Mahmoud faktisk helt enige.

– Det er en slik reaksjon som faktisk gir helt betydningsløse tegninger en tyngde. Ingen ville ha pratet om dem om de hadde gått upåaktet hen, sier han til Klassekampen.

Mahmoud er ikke nådig i sin karakteristikk av de som står bak drapstruslene:

– Mennesker som kan finne på noe slikt, er forskrudde individer med en forskrudd forståelse av hva som er islam og hva som er i tråd med profetens praksis, uttaler han krast.

Ikke bare skader handlingene deres islams omdømme, de strider også i seg sjøl mot islam, mener Mahmoud. Dermed er vi faktisk enige om at trusler, vold og drap ikke bare er dumt, det er også moralsk forkastelig.

Profet i eget land

La meg gjøre det klinkende klart en gang for alle at jeg ikke er noen tilhenger av verken Det muslimske brorskap, Abdel Moneim Mahmoud, Sharia-lovgivning eller politisk islam. Mine verdier, holdninger og politiske mål er milevis fra politisk og/eller fundamentalistisk islam. Likevel – eller kanskje nettopp derfor – synes jeg det er oppmuntrende å lese at også en islamist går klart ut og fordømmer trusler og vold mot dem som gjør narr av islam. Jeg trur ikke mange fundamentalistisk anlagte muslimer bryr seg om at en norsk blogger skriver at det er stygt gjort å true vantro som gjør narr av profeten. Derimot har jeg et visst håp om at de vil lytte til en av sine egne når han kommer med følgende formaning:

– Det er viktig at muslimer selv forstår at muslimer som ikke viser islams sanne ansikt, er muligens en enda større hån mot profeten enn det de danske tegningene er.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: