Skip to content

Forsvarsløst forsvar

January 30, 2008

Flere norske medier melder nå at Forsvaret kjøper sikkerhetsopplæring av det private firmaet Ronin Consulting fordi forsvaret ikke klarer å tilby god nok kursing.

Ifølge NRK har Ronin Consulting holdt kurs for Forsvaret helt siden Norge begynte å sende soldater til Afghanistan. Ironisk nok er det styrkebeskyttelse og egenbeskyttelse Ronin kurser soldatene i. Dette omfatter alt fra ordinær vakt og sikring til sikring av kolonner, eskorte og livvakttjeneste, altså det man med et samlebegrep kan kalle forsvar. Forsvaret vil ikke gå i detalj om kursene de kjøper, men sier til NRK at de benytter ekstern kompetanse når de ikke har kompetansen selv. Dersom institusjonen som kaller seg “Forsvaret” mangler kompetanse når det gjelder forsvar, er det noe grunnleggende galt.

– Dette er overraskende. Forsvaret skal ha noen kjerneoppgaver, og jeg mener at sikkerhetsopplæring av soldatene bør være en av dem, sier Ap-politiker Signe Øye til NRK.

Dette har hun selvfølgelig fullstendig rett i. For det første er det svært betenkelig at norske militære styrker som deltar i aktiv krigføring i Afghanistan får sin opplæring av et privat vaktselskap. For det andre er det rett og slett hårreisende at det såkalte “Forsvaret” ikke innehar kompetanse om forsvar. Hvordan i all verden skal vi kunne forvente at det norske militærvesen skal kunne gjøre hverdagen for sivile Afghanere bedre når de ikke engang har kompetanse om hvordan de skal beskytte sine egne styrker?

EDIT: VG Nett melder at Forsvaret nå har avlutta samarbeidet med Ronin, og at forsvarssjefen har bestemt seg for å avslutte all bruk av private sikkerhetsfirmaer til sikkerhetsopplæring.

Foto: Ernest Sealing / U.S. Federal Government / Wikimedia Commons

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: