Skip to content

Politiet vil lagre e-posten din i ett år.

January 25, 2008

I april 2007 skreiv jeg om EUs datalagringsdirektiv som krever at tele- og nettselskaper skal lagre hvem du ringer til, hvor lenge du snakker med dem, når du er på nett og hvem du sender e-post til i minimum seks måneder. Nå vil norsk politi gå enda lenger.

telfonkontrollIfølge Aftenposten ønsker politiet at denne informasjonen skal lagres dobbelt så lenge som EU-direktivet krever, altså i et helt år. Fortsatt er det behovet for å bekjempe terror og stadig mer alvorlig kriminalitet som er hovedbegrunnelsen. Fortsatt er det vanlige, uskyldige nordmenn som blir ramma av tiltaket, mens terrorister og kriminelle etter all sannsynlighet vil finne måter å omgå systemet på.

– Den klassiske norske bevisbyrden dreies 180 grader rundt. Mistanke behøver ikke begrunnes, sier Datatilsynets sjef, Georg Apenes til Aftenposten.

Totalitært svermeri

Apenes mener politiets forslag er svært bekymringsfullt, og at denne typen overvåkning neppe kan være forenlig med bestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonen. Mens jeg er noe usikker på hvorvidt Apenes’ henvisning til menneskerettighetene stemmer, støtter jeg konklusjonen hans fullt og helt: Dette er uhyrlig, og tenderer til totalitært svermeri.

Jeg har heller ingen som helst tru på at overvåkning av vanlige nordmenn vil motvirke terror og alvorlig kriminalitet. Ikke bare vil politiets forslag være fullstendig fåfengt som antiterrortiltak, det er til og med sannsynlig at det vil virke mot sin hensikt. Dersom Norge som nasjon har lært noe som helst av 11. september og de påfølgende angrepene mot kommunikasjons- og ytringsfrihet verden over, må det være at virkemidler som overvåkning og kommunikasjonskontroll ikke akkurat motvirker terror. Tiltak som bryter ned viktige demokratiske verdier som ytringsfrihet og rettssikkerhet har snarere bidratt til økende terror. Sånn har det gått fra Tjsetsjenia til Saudiarabia, og fra USA til Afghanistan. Hvorfor skulle Norge være noe unntak?

One Comment leave one →

Trackbacks

  1. No ads? No ads! « Sungame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: