Skip to content

Statens vegvesen vil ha mindre veitrafikk

December 15, 2007

I  konseptvalgutredningen som Statens vegvesen legger fram tirsdag foreslås rushtidsavgift og økte bompenger, samtidig som det settes strek over store tunnelprosjekter på E6 og E18.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt den såkalte konseptvalgutredningen (KVU) som blant annet inneholder forslag til hvordan vei- og kollektivsatsingen i Oslo og Akershus kan finansieres. Innholdet i rapporten holdes i stor grad hemmelig fram til tirsdag. Likevel sier leder i hovedutvalget for samferdsel og miljø i Akershus fylkeskommune til Dagsavisen at både økt veiprising og rushtidsavgift er blant forslagene fra Vegvesenet. I tillegg kommer et forslag om å sette opp parkeringsprisene innenfor bomringen. Ifølge Romerikes Blad foreslår Vegvesenet også å droppe store tunnelprosjekt på Mosseveien/E6 og på E18 mellom Lysaker og Sandvika. Disse prosjektene vil, etter Vegvesenets syn, bidra til å øke biltrafikkpresset inn mot Oslo sentrum, og pengene bør i stedet må brukes til å styrke kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Vegvesenet ser altså ut til å ha forstått det politikerne i Oslo og Akershus nekter å innse¹: Både for miljøets og vår egen skyld må vi få ned biltrafikken inn mot Oslo, og da må både pisk og gulrot til. Når en faglig instans som Statens vegvesen tar til orde for rushtidsavgift, er det all grunn til å ta forslaget seriøst. Forhåpentligvis finnes det fornuftige politikere både i bystyre, fylkesting og Storting² som tør å sette miljøhensyn høyere enn stemmesanking og billig populisme. Ja, vi trenger billigere og bedre kollektivtrafikk, men vi må også tørre å sende regninga til de som fyller bykjernen med biler, forpester lufta og truer klimaet. Rushtidsavgift er en hensiktsmessig måte å gjøre dette på, og det bør gjøres snarest mulig.

¹Og i hvert fall ikke tør å gjøre noe med.
² Forhåpentligvis en høyere prosentandel etter neste Stortingsvalg.
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: