Skip to content

Redd regnskogen

October 14, 2007

– få et bedre klima på kjøpet!

Den “rød-grønne” regjeringas iver etter å ta store deler av de nødvendige klimakuttene utafor Norges grenser, har ført til en viktig og nyttig debatt om effekten av klimakvoter. Hvor og hvordan Norge på best mulig vis kan bidra til et bedre klima har blitt et at de største miljøspørsmåla i vår tid. Onsdag kom Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken ifølge VG med et særdeles godt forslag.

– Norge bør sette av seks milliarder kroner årlig til bevaring av regnskogen, foreslo Haltbrekken under et miniseminar om klima arrangert av Høyres stortingsgruppe.

Det finnes mange gode grunner til å ta vare på regnskogen. Regnskogen huser noen av verdens mest trua dyrearter, og den har gitt oss flere av våre viktigste medisinplanter. Haltbrekkens iver etter å verne regnskogen er imidlertid motivert av klimatrusselen. Ifølge den Britiske Stern-rapporten er avskoging ansvarlig for 20-25% av menneskeskapte klimautslipp hvert år. Hvis vi fortsetter å kutte ned regnskogene i samme tempo som i dag, vil avskoging bare de neste fire åra forårsake like store CO2-utslipp som all flytrafikk opp gjennom historien!

Billig

Heldigvis ser ikke alt helsvart ut, verken for regnskogen eller for klimaet. Kostnaden for å stanse all avskoging i ett år anslås til 60 milliarder kroner, noe som i klimasammenheng slett ikke er avskrekkende.

– Dersom de ti rikeste landene i verden deler på dette, så blir det bare seks milliarder på hver. Det har vi råd til, sa Lars Haltbrekken til VG.

Også selvom Norge ikke får med seg noen andre land på tiltaket, ja selv om vi bare bidrar med halvparten av det Haltbrekken foreslår – 3 miliarder – vil det være et et bidrag som virkelig monner. Både for regnskogen og for klimaet. I følge Haltbrekken og miljøorganisasjoner i Brasil, kan tre milliarder kroner årlig i syv år stanse all avskoging i Amazonas. Dette vil stoppe utslipp av 1,3 milliarder tonn klimagasser bare i Brasil.

Statsbudsjettet for 2008 var noe bedre enn budsjettet for inneværende år. Likevel var det relativt puslete på miljøsida. Dersom regjeringa skal kunne beholde fargen grønn i navnet sitt, må det et kjempemessig miljøløft til i budsjettet for 2009. Dermed er Haltbrekkens forslag en gavepakning av de helt store, ikke bare for orangutanger og gorillaer, men også for klimapolitikere i inn- og utland.

Start nå!

Mens du venter på at regjeringa skal få ut fingeren, kan du gjøre en liten innsats for både skogen og klimaet sjøl. Forslag til ny markedsføringslov skal vedtas i Stortinget våren 2008. I forslaget er dagens ordning med reservasjon mot reklame opprettholdt, slik at de som ikke ønsker å motta reklame selv må sørge for å si fra om dette ved å sette en ”nei takk”-lapp på postkassa. Kampanjen Neitakk.no krever at dette prinsippet snus, slik at de som ønsker reklame heller markerer dette med å si ja takk. Dette vil spare både skog, som brukes til papirproduksjon og fossilt drivstoff som brukes til å frakte reklamemateriell. Dermed vil det også komme klimaet til gode.

Gå inn på neitakk.no, skriv under på oppropet mot uønska reklame og bestill et “nei takk”-klistremerke til postkassa di, og få litt bedre miljøsamvittighet.

3 Comments leave one →
 1. Åsmund permalink
  October 16, 2007 10:47 am

  Endelig en kampanje mot uadressert reklame! Spam er jo forbudt, og uadressert reklame er jo egentlig det samme, så det burde jo være en smal sak å forby…

  Like

 2. October 16, 2007 10:58 am

  Jepp, det burde absolutt være en smal sak. Dersom regjeringa faktisk har lyst til å gjøre noe med klimautslipp raskt og billig, er jo dette en gavepakke. Dessuten trur jeg et forbud mot uadressert reklame vil være mektig populært blant velgerne. Det kan da umulig bare være jeg som ergrer meg over at den legitime posten min blir borte i all reklamen jeg hiver i papirsøpla?

  Like

Trackbacks

 1. “Rød”-grønn regjering vil redde regnskog « Sungame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: