Skip to content

Bekymra, men håpefull fredsprisvinner

September 25, 2007

-Jeg er både håpefull og bekymra for det som skjer i Burma, sier Charm Tong, vinner av Studentenes fredspris 2007 til Adresseavisen.

Charm Tong blei tildelt Studentenes fredspris 2007 for sitt arbeid i Shan Women’s Action Network.Hun driver en skole for burmesiske flyktninger på grensa mellom Thailand og Burma, og hun følger nøye med på den politiske situasjonen i Burma. Tong sier til Adressa at hun frykter at at protestene i Burma skal bli knust, men hun håper at regimet er villig til endring.

– De bør sette seg ned sammen med de etniske gruppene og det internasjonale samfunn, og forhandle om en demokratisk løsning, sier hun.

Det at det fortsatt finnes aktivister som Tong som kjemper for et bedre Burma gir i seg selv grunn til å håpe på at militærjuntaen vil bli nødt til å gå til forhandlingsbordet. Det er også gledelig at Trondheim og Adresseavisen ikke har glemt Burma, og at både norske og utenlandske medier nå retter søkelyset mot den politiske situasjonen i landet. Selv om veien mot demokrati fortsatt er lang og hard for barføtte buddhistmunker og andre burmesere, er ingenting umulig for modige, sterke aktivister med støtte fra det internasjonale samfunn.

Don’t forget Burma!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: