Skip to content

Gröna bror

September 19, 2007

Sveriges borgerlige regjering øker Co2-avgiftene og bensinprisene. Heidi Sørensen (SV) og leder i Norsk Naturvernforbund Lars Haltbrekken ber regjeringa følge søta brors eksempel.

Ifølge Dagsavisen går Sveriges regjering inn for ei økning av CO2-avgifta fra 93 til 99 øre per kilo. Til sammenligning er den norske CO2-avgifta på 34,5 øre per kilo.

– Det er interessant og inspirerende at en økning i bensinprisen kommer fra borgerlig partier i Sverige. Jeg håper de borgerlige partiene i Norge kommer etter, sier Heidi Sørensen (SV) som også etterlyser handling fra regjeringspartnerne AP og Sp.

Også Leder i Norsk Naturvernforbund Lars Haltbrekken synes regjeringa bør øke CO2-avgifta.

– Nå har avgiften stått på stedet hvil i mange år, sier Haltbrekken, og foreslår en dobling av avgiften.

Dersom regjeringa følger Haltbrekkens forslag vil den norske avgifta bli på 69 øre pr. kilo. Dette er fortsatt betraktelig lavere enn den svenske avgifta, og dermed det minste den norske regjeringa kan slå seg til ro med. Ei norsk regjering som kaller seg “rød-grønn” kan tross alt ikke finne seg i å bli miljømessig akterutseilt av de borgerlige blågule.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: