Skip to content

Kunst og religion

September 18, 2007

Kan nordiske kunstnere vennligst unnlate å tegne karikaturer av profeten Muhammed? Det er nok nå.

Nok en gang har en nordisk kunstner provosert muslimer over hele verden ved å karikere profeten Muhammed. Nok en gang har reaksjonene spent fra mild irritasjon til drapstrusler fra militante ekstremister. Dersom den svenske kunstneren Lars Vilks ønska å provosere med sin såkalte rodellhund, har han altså lykkes med det. Noe særlig mer enn forargelse og fiendtlighet har Vilks imidlertid ikke tilført offentligheten med kunstverket sitt.

Joda, protestene mot Vilks’ tegning viser tydelig at det fortsatt finnes mange, mange mennesker som setter sin egen tru vesentlig høyere enn andres ytringsfrihet. Flere gallerier har nekta å stille ut bildene, og dermed demonstrert at det også finnes ganske mange mennesker som setter fred, ro og sikkerhet (for eksempel sin egen) høyere enn Vilks’ rett til å offentliggjøre fornedrende skisser av religiøse skikkelser. Dette er imidlertid ikke noe nytt. Vi har sett det før, nærmere bestemt for litt mindre enn to år siden.

Ytringsfrihet er en sentral verdi i ethvert vestlig demokrati. Det skal den fortsette å være. Det er derfor både viktig og riktig at nordiske kunstnere, gallerieiere, aviser og politikere står opp og kjemper for ytringsfriheten. Vi kan ikke legge oss flate for religiøse ekstremister, det være seg muslimer, kristne eller andre troende. Det er derfor Lars Vilks’ ubestridelige rett i et vestlig demokrati å ytre sine meninger, også om de virker støtende og provoserende.

Karikaturkarantene

Likevel vil jeg be både Vilks og andre nordiske kunstnere og karikaturtegnere om å avstå fra å karikere profeten Muhammed, i hvert fall i en femårsperiode. Ikke fordi det på noe som helst vis skulle være moralsk forkastelig å kritisere andre menneskers religion, men rett og slett fordi jeg er så inderlig lei. Lei av både karikaturene, kunstnerne som står bak dem, den påfølgende debatten og de svært forutsigbare reaksjonene fra både moderate og ekstremistiske muslimer. Min bønn til alle nordiske kunstnere er derfor som følger: la oss innføre en karikaturkarantene når det gjelder profeter. Det burde ikke være noe stort tap, verken for kunsten eller ytringsfriheten. Profetkarikaturer er ikke akkurat state of the art. Det er bare 2005.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: