Skip to content

Kommunevalg er klimavalg

September 8, 2007
tags: , ,

I følge E24 kan kommunene kutte 15% av Norges klimagassutslipp. Dermed bør årets kommunevalg bli et klimavalg.

Hittil i år har klima- og miljøproblematikk vært et ikke-tema i kommunevalgkampen. Klimapolitikken har havna i skyggen av skattesnusk og uheldige utsagn fra enkeltpolitikere, og flere av partiene har heller ikke vært særlig ivrige etter å debattere miljøpolitikk. Høyresida har skjøvet barnefamiliene foran seg i et forsøk på å forklare hvorfor de så bastant avviser et av de viktigste virkemidlene norske storbyer har i kampen for et bedre klima.

Nå viser nye tall fra Statens forurensningstilsyn at kommunene kan og bør spille en viktig rolle i norsk klimapolitikk, og at kommunevalget så absolutt bør være et klimavalg.

Billige kutt i kommunene

I følge SFT kontrollerer kommunene tiltak som kan kutte norske utslipp av klimagasser med 8 millioner tonn innen 2020. Dette tilsvarer 15% av norges totale klimautslipp, og kuttene trenger heller ikke koste mye.

– De fleste av disse tiltakene er billige, ved at de koster mindre enn 200 kroner per tonn, sier Elin Økstad, senioringeniør ved SFT til E24.

Innen transportsektoren kan kommunale tiltak bidra til å kutte utslippene med 1,4 millioner tonn. Flere av tiltakene er også lønnsomme for kommunene, også selv om man ser bort fra kuttet i klimautslipp. Også innen fjernvarme, landbruk og avfallshåndtering kan kommunene bidra til store kutt. Det finnes med andre ord ingen gode unnskyldninger for ikke å la årets kommunevalg bli et klimavalg. Imidlertid har politikerne klart å snike seg unna. Valgkampen er over, og bare selve valget gjenstår. Dermed er det opp til oss – velgerne. Gjør et godt valg på mandag. Gjør et klimavalg!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: