Skip to content

Pisk og gulrot

September 7, 2007

– Du kommer langt med et vennlig smil, skal Al Capone visstnok ha sagt. Det er viktig å ikke glemme andre halvdel av sitatet:

– Du kommer enda lengre med et vennlig smil og en pistol.

Som de fleste av mine lesere vil være klar over, er jeg på ingen måte noen tilhenger av liberale våpenlover. Ikke er jeg noen tilhenger av verken trusler om vold eller organisert kriminalitet heller. Likevel hadde den kjente gangsterbossen et poeng. For å oversette til norsk, mer rural terminologi: Du kommer lenger med pisk og gulrot enn med bare gulrot.

Sterkere lut

De fleste har fått med seg at isen i Arktis er i ferd med å smelte som et resultat av global oppvarming. De færreste tviler på at vi mennesker bidrar til denne oppvarminga med våre utslipp av klimagasser. I sommer har isen smelta i rekordfart, og forskere frykter nå at Arktis kan være isfritt om sommeren allerede om 20 år, mange tiår før det FNs klimapanel fastslo i februar.

– Utviklingen er svært dramatisk. Dette er et av de tydeligste tegnene på global oppvarming som noen gang er registrert, sier Pål Prestrud i Cicero senter for klimaforskning til Adresseavisen.

Med andre ord haster det å gjøre noe med klimautslippene. Her i Norge må vi ta i bruk de virkemidlene vi har til rådighet. Den dramatiske klimasituasjonen tillater ikke lenger at vi holder oss til gulrota. Her må det sterkere lut til, eller for å si det på en annen måte: pisken må fram.

Bedre kollektivtilbud ikke nok

– Det er ingen ting som tyder på at bedre kollektivtilbud alene vil få biltrafikken ned, sier forskningsleder Harald Minken ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) til Dagsavisen¹ .

Derimot har Minken stor tru på ei rushtidsavgift som gjør det dyrere å kjøre inn i sentrum i morrarushet og ut igjen etter jobb. Han viser til Stockholm, der rushtidsavgift førte til at biltrafikken rundt sentrum gikk ned hele 22%.

Rammer ikke barnefamilier

Høyre og FrP har lenge kritisert rushtidsavgift som en usosial beskatning som hovedsaklig vil ramme bilavhengige barnefamilier. Nye tall fra TØI viser at denne påstanden er direkte gal. Arbeidsreiser som er innom en barnehage om morgenen utgjør bare 3 prosent av de totale arbeidsreiser i løpet av en dag. Til og fra barnehagen bruker foreldre stort sett beina, sykkelen eller kollektivtilbudet. Dermed er rushtidsavgift ikke bare et effektivt tiltak, det er også et tiltak som hovedsaklig rammer de som har råd til det.

Populær avgift

I Stockholm blei rushtidsavgifta først lansert som et prøveprosjekt. Prosjektet blei imidlertid raskt populært, og 53 prosent av Stockholms innbyggere stemte for rushtidsavgift i ei folkeavstemning i fjor. Ting tyder på at Oslo-borgerne er minst like miljøvennlige. I en undersøkelse utført av Infacto for SV, svarte 58,3% av de spurte at de var for rushtidsavgift dersom pengene blei brukt til bedre kollektivtransport. For klimaets skyld håper jeg virkelig de omsetter disse holdningene i handling på valgdagen.

Illustrasjoner: Scott Foresman/Wikimedia Commons

¹ Artikkelen er dessverre ikke tilgjengelig på nett lenger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: