Skip to content

Vil du investere pensjonen din i atomvåpen?

September 4, 2007

Ifølge VGnett investerer Fokus Bank pensjonsforsikringsmidler i selskaper som produserer klasevåpen, landminer og atomvåpen.

Det er Danica pensjon som forvalter pensjonsforsikringene for Fokus Bank. Danica har investert i ei rekke selskaper med så uetisk produksjon at de er svartelista av Oljefondet (Det norske pensjonsfond – Utland). Mens oljefondet har svartelista 19 selskaper på grunn av våpenproduksjon, anti-fagforeningsholdninger og miljøødeleggelser, har Danica ingen planer om å selge seg ut av verken klasevåpeprodusenten Lockheed Martin eller landmineprodusenten Singapore Technologies Engineering.

– Dette må kunden selv ta avgjørelsen om, ved eventuelt å flytte pengene over til andre fond, sier Bjørn Langli i Fokus Bank.

Jeg oppfordrer herved alle som har pensjonsforsikring i Fokus Bank til å ta Langli på ordet. Flytt pengene! Langt vekk. Vekk fra våpenprodusenter og miljøverstinger. Er du i en situasjon der du kan ta avgjørelsen om pensjonsforsikringsselskap sjøl? Flytt pengene vekk fra hele Danica og Fokus Bank! La oss vise Langli at det ikke bare er dårlig stil og dårlig moral å investere i død og fordervelse; det er dårlig butikk også.

Foto: US Department of Energy.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: