Skip to content

Statlig tunnelsyn

June 25, 2007

I følge generalsekretæren i Syklistenes Landsforening (SLF) vil det koste 250 millioner kroner å reparere de elendige tunnelene på E18 i Vestfold. Hva om staten tok klimaet på alvor og brukte 10% av dette beløpet på bedre sykkelveier?

De siste månedene har avisene vært fulle av skriverier om det manglende vedlikeholdet av tunnelene på en av landets største “motorveier”. I en lederartikkel i bladet På sykkel påpeker generalsekretær Trond Berget i SLF at det ikke bare er motorveitunellene som er i ei elendig forfatning. Over hele landet har bygging og vedlikehold av sykkelveier blitt nedprioritert i så stor grad at det går på sikkerheten løs. Dårlige og nedslitte anlegg repareres ikke, brøyting og feiing blir for dårlig og sjelden utført, og skilting bidrar i følge Berget ofte mer til forvirring enn til veiledning.

Videre skriver Berget at det vil koste ca. 250 millioner kroner å reparere tunnelene på E-18, og at Samferdselsministeren har lovt at regninga ikke skal sendes til bilistene. Rett skal jo som regel være rett, og Berget foreslår derfor at regjeringa bevilger 10% av reparasjonskostnadene for tunnelene – 25 millioner kroner – til oppgradering av sykkelveinettet.

Godt anvendte penger

25 millioner er mye penger, og det er viktig å huske på at Berget ikke akkurat er fullstendig objektiv når han ber for sin syke mor – sykkelveiene. Likevel er det mange gode grunner til at regjeringa bør ta Bergets forslag på alvor. I følge bladet På Sykkel er det reiser på mindre enn 5 km som forårsaker 12-13% av CO2-utslippene fra personbil. Transportøkonomisk institutt (TØI) har i følge bladet funnet ut at det er mulig å overføre 35% av disse turene fra bil til sykkel eller gange dersom det norske trafikkbildet tilrettelegges bedre for myke trafikanter. Ei sånn endring vil spare miljøet for 300 000 tonn C02 i året, noe som tilsvarer utslippene fra Statoils gassanlegg på Tjeldbergodden.

Rabatt

Her har regjeringa altså en gylden mulighet til å gjøre opp for den begredelige klimameldinga, samtidig som de bidrar til å bedre folkehelsa. Dersom de gråmelerte fortsatt synes 25 millioner kroner fortsatt høres dyrt ut, er jeg villig til å inngå et kompromiss: Klarer de å skvise inn ekstrabevilgninga allerede i neste statsbudsjett, skal jeg gi dem en liten rabatt. 20% bør være en passende takk for utvist handlekraft. Dermed sparer regjeringa 5 millioner i forhold til Bergets krav. Dem kan de jo for eksempel bruke på bedre jernbane.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: