Skip to content

Klimakompromiss fra regjeringa

June 23, 2007

22. juni lanserte regjeringa den såkalte klimameldinga. Selv om Jenst Stoltenberg kaller klimameldinga en milepæl, er verken grasrota i SV, miljøbevegelsen eller undertegnede spesielt imponert. Mens meldinga beskriver hvor mye Norge skal kutte, setter den i følge NRK ikke noen grense for hvor mye vi kan forurense.

Triksing med tall

Dette kan umiddelbart høres noe selvmotsigende ut, men takket være finurlig talltriksing fra den gråmelerte regjeringa, lar det seg gjøre. I hvert fall på papiret. Meldinga slår fast at Norges utslipp av klimagass skal ned med 30 prosent i forhold til 1990-nivå. Hvor stor andel som skal tas i Norge, og hvor mye som kan løses gjennom kvotekjøp, regnes imidlertid ut fra utslippsprognosene for 2020. Resultatet blir i følge Dagsavisen at Norge kan slippe ut like mye CO2 innenlands i 2020 som vigjorde i 1990, uten at regjeringa har brutt løftet om å ta minst halvparten av klimakuttene innenlands.

skogenGjemmer seg bak skogen

Selv etter å ha tatt i bruk slike kreative regnemetoder, må regjeringa gjemme seg bak skogen for at SV og Senterpartiet skal kunne hevde med en viss grad av sannhet at de har oppfylt løftene sine. I følge Dagbladet oppfyller ikke regjeringas foreslåtte tiltak SV og Sps krav om at 2/3 av klimakuttene skal gjøres i Norge. Regjeringas jukseløsning er å ta med i regnestykket de tre millioner tonn CO2 den antatte skogstilveksten fram mot 2020 kan ta opp årlig.

Misfornøyd miljøbevegelse

Selv om SV i følge Dagsavisen skal være spesielt fornøyd med at klimameldinga setter konkrete kuttmål innenfor flere ulike sektorer, er meldinga svært ullen når det gjelder flere av de miljømessig mest problematiske sektorene. Industrien, transportsektoren og petroleumsvirksomheten står for enorme 12 millioner tonn av Norges totalutslipp. I følge Dagsavisen blir disse sektorene ikke påtvunget vesentlige reduksjonstiltak i klimaplanen. Da er det kanskje ikke så rart at miljøbevegelsen er svært misfornøyde med regjeringas innsats slik den kommer til uttrykk i klimameldinga.

– Det er skuffende og svært tynt, og dette er overhodet ikke noe oppskrift på hvordan Norge skal bli et foregangsland fremover, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til NRK.

Bellona-leder Frederic Hauge er enda krassere:

– Dette er bare svada, sier han til Dagbladet.

Miljøet taper

Siden klimameldinga lakk ut til pressen en dag før den offisielle lanseringa, har norske medier brukt metervis med spalteplass på å diskutere hvem som vant tautrekkinga om klimaplanene; Ap eller SV og Senterpartiet. Jeg har ikke noe godt svar på hvem som vant klimakampen, men taperen er ikke vanskelig å identifisere:

Foto: Magnus Holm / Bill Anders / NASA /Wikimedia commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: