Skip to content

Datakriminalisering

June 13, 2007

Datakrimutvalget foreslår at bruk av falsk ID på nettet bør kunne straffes med fengsel inntil seks år.

I følge Dagsavisen ønsker det såkalt Datakrimutvalget å straffe ”bruk av identitet som ikke tilhører noen” med bøter eller fengsel i inntil tre år. Grove tilfeller bør i følge utvalget straffes med fengsel i inntil seks år. Utvalget mener at et slikt regelverk vil ”fremme tilliten til nettbasert samhandling og styrke personvernet” (sic!). Jeg, derimot, mener at Datakrimutvalget er fullstendig på bærtur, og at forslaget deres vil svekke personvernet i svært stor grad.

Mot Orwellske tider?

I tillegg til at en slik lov vil være svært vanskelig å håndheve, er et slikt lovforslag etisk sett relativt tvilsomt. Selvom intensjonen muligens er god, er det liten tvil om at en lov av denne typen først og fremst er noe vi forbinder med regimer vi absolutt ikke liker å sammenligne oss med. Slik forslaget framstår i Dagsavisen og Aftenposten, minner det mest av alt om nok et skritt mot et Orwellsk overvåkningssamfunn.

I ei tid der vi må vise identitetskort to ganger for å fly innenlands og alle fra teleoperatører til Redd Barna spør om personnummeret mitt, er internett kanskje det siste området der det faktisk er både mulig og lovlig å være anonym. Denne muligheten vil Datakrimutvalget nå forsøke å innskrenke gjennom et lovforslag som i beste fall er dårlig formulert og i verste fall gir uttrykk for lite demokratiske holdninger.

Datatilsynet er da heller ikke akkurat overbegeistra for forslaget.

– Selv om jeg ikke tror Datakrimutvalget har til hensikt å komme ungdommer som bruker “nickname” til livs, kommer ikke dette forbeholdet godt nok fram i lovteksten, sier Guro Slettemark i Datatilsynet til Dagsavisen.

Her nærmer vi oss puddelens kjerne. Forslaget er så generelt at det vil ramme et hvert forsøk på å være anonym på nett. Riktignok vil forslaget ramme svindelforsøk og sjikane, men det vil også ramme barn som bruker nicks for å beskytte identiteten sin mot pedofile, vanlige forbrukere som forsøker å unngå spam og flere hundre tusen nettdebatanter.

Mea culpa
For undertegnede vil en lov av den typen datakrimutvalget etterlyser gjøre meg skyldig i lovbrudd som til sammen kan medføre adskillige år bak lås og slå. Jeg debatterer under pseudonym, såkalt nick, på tre forskjellige nettaviser, jeg har i hvert fall en e-postadresse som ikke er registrert under fullt navn, og jeg har for vane å oppgi ganske omtrentlige personopplysninger dersom jeg har den minste mistanke om at noen kan tenkes å misbruke opplysningene. Datakrimutvalget kaller altså dette kriminelt. Jeg kaller det sunn fornuft.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: