Skip to content

Storebror vil se deg

April 20, 2007

Norske myndigheter ønsker å se når du kobler deg opp på nett og hvem du sender e-post til. De vil også vite hvem du ringer til og hvor du ringer fra. I følge Aftenposten er dette bare første skritt på veien mot full overvåkning av all elektronisk kommunikasjon.

Helt siden folkeavstemninga i 1994 har norske regjeringer vært overivrige etter å innordne seg etter EU-regler. Merkelig nok ser denne konformitetskåtheten bare ut til å gjelde regler og standarder som vil gjøre livet surere for oss nordmenn. Når EU fra tid til annen lanserer en fornuftig ide eller et nødvendig tiltak, setter norske myndigheter seg på bakbeina.

“Rikets sikkerhet”

Det er tydeligvis fullstendig uaktuelt å følge høyst nødvendige EU-målsetninger for å redde miljøet, klimaet og i ytterste konsekvens våre egne levekår. Pipa får imidlertid en ganske annen låt når det er den abstrakte, ulne, men akk så hellige størrelsen “rikets sikkerhet” som står på spill. Med støtte fra et overvåkningsivrig politi, tar regjeringa i disse dager de første skrittene mot innføring av EUs såkalte datalagringsdirektiv. Det er satt ned ei arbeidsgruppe med representanter for Kripos, Justisdepartementet og Datatilsynet, som ser på hvordan direktivet skal innføres i Norge.

Vil lagre hvem du ringer til

I følge Aftenposten blir det første tiltaket registering av hvem du ringer når, og hvor du ringer fra. Neste steg blir å kreve registering av hvem du sender e-post til og når du kobler deg opp mot Internett.

Dersom du synes dette høres litt voldsomt ut, er du ikke aleine. Datatilsynet arbeider for at myndighetene skal legge seg på ei minimumslinje, og Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo mener direktivet bryter med prinsippet om at skjellig grunn til mistanke skal ligge til grunn for overvåking.

Heller ikke telebransjen er overbegeistra for regjeringas overvåkningsplaner.

– Alle blir mistenkt for noe, og dette setter store spørsmålstegn ved personvernet til hver enkelt telekunde, sier informasjonssjef Arild S. Johannessen i Telenor.

Johannessen peker også på et annet viktig faktum: mens massiv overvåkning av denne typen gjør alle nordmenn til sorte får, vil de virkelige terroristene alltid finne en måte å omgå systemet på.

Den største trusselen

Arbeidsgruppa skal sende sitt forslag ut på høring før sommeren. Jeg håper og trur at så omfattende overvåkning av uskyldige borgere som det EU her legger opp til, vil bli oppfatta som urimelig og farlig av flere enn meg. Terrorgrupper og forbrytersyndikater som kommuniserer på e-post og mobiltelefon utgjør i dag en reell, men svært liten trussel mot rikets såkalte sikkerhet. Urimelige EU-direktiver og overvåkningskåte politifolk er en langt større trussel. Min oppfordring til alle høringsinstanser er derfor klar: Norske myndigheter har aldri brukt den vetoretten som ligger nedfelt i EØS-avtalen. De bør få klar beskjed om at nå er det sannelig på tide!

4 Comments leave one →
  1. April 22, 2007 1:28 pm

    Nice blog!

    Like

Trackbacks

  1. Politiet vil lagre e-posten din i ett år. « Sungame
  2. Storebror vil fortsatt se deg « Sungame
  3. Liberale verdier « Sungame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: