Skip to content

Unge venstre vil tillate fildeling

April 11, 2007

I en uttalelse fra Unge Venstre til Venstres landsmøte heter det at

“Loven må forandres slik at det gjøres helt klart at den bare regulerer anvendelse og kopiering av verker i kommersiell sammenheng. Å dele kopier eller på annet sett spre eller anvende andres verk skal aldri være forbudt så lenge det skjer på ideell basis uten profittmotiv.”

Videre heter det i følge NRK at

“Venstre vil bruke teknologien og mulighetene for fildeling. Derfor vil Venstre oppmuntre til innhenting, utnytting, videreforedling og spredning av all kultur til ikke-kommersielle formål.”

Hvordan Unge Venstre vil definere, for ikke å snakke om kontrollere hva som faller inn under merkelappen “ikke-kommersielle formål” framgår ikke av NRKs artikkel. Uttalelsen var ikke tilgjengelig på Unge Venstres nettsider da denne artikkelen blei skrevet.

Det er heller ikke klart hvordan Unge Venstre mener at forfattere, musikere og filmskapere skal kompenseres for at folk gratis kan bruke verkene deres, eller hvorfor den mektige platebransjen skal gå med på et sånt forslag.

Det er likevel svært interessant at et borgerlig parti åpner for ei noe mindre restriktiv holdning til fildeling enn dagens fy-holdning. Spesielt skal det bli spennende å se hvordan moderpartiet Venstre vil forholde seg til utspillet, og hva som blir de “rødgrønne”s motsvar.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: