Skip to content

Klasebombehykleri fra norske myndigheter

April 10, 2007

For et par måneder siden vakte det oppsikt at DnB Nors aksjefond-kunder risikerte å få pengene sine plassert i selskaper som lager klasebomber og landminer. Dessverre har alle norske statsborgere indirekte investert i selskaper som produserer denslags svineri allerede.

Read more about cluster bombs here !

Eller på norsk hos Børge.

Da det kom for dagen at DnB investerte kundenes penger i to selskaper som produserer klasevåpen og ett som lager landminer, gikk finansminister Kristin Halvorsen hardt ut mot bankens uetiske investeringer:

– Dette må være direkte pinlig for DnB Nor. Jeg forventer nå at DnB Nor øyeblikkelig tar affære og selger seg ut av det aktuelle fondet, uttalte hun til Adressavisen.

Pinlig

Halvorsen hadde fullstendig rett i at det er både pinlig og direkte usmakelig når DnB investerer i død og fordervelse, stikk i strid med sitt eget “etiske råd”. Halvorsens utspill fikk dessverre en ganske hul klang da Dagbladet 07. april kunne fortelle at Oljefondet har investert over 380 millioner kroner i klasevåpen- og landmineselskaper. Til tross for at Finansdepartementet gjentatte ganger har gitt inntrykk av at slike selskaper skal være luka ut fra Oljefondets portefølje, har fondet fortsatt obligasjoner i den tyske klasevåpenprodusenten Rheinmetall og det amerikanske landmineselskapet Textron.

– Må kaste ut alt som har med våpenproduksjon å gjøre

Verken Oljefondets etikkråd eller Finansdepartementets politiske ledelse vil uttale seg om saken. Det vil derimot Per Nergaard, leder i Norsk Folkehjelps mineseksjon:

– Oljefondet må kaste ut alt som har med våpenproduksjon å gjøre. Det er det eneste fornuftige dersom fondet ikke skal komme i konflikt med Norges humanitære agendaer, sier han til Dagbladet.

Her treffer Nergaard spikeren på hodet. Den norske regjeringa har forbudt bruken av klasevåpen, og går i bresjen for et internasjonalt forbud mot denne typen våpen. Da kan ikke staten fortsette å investere i disse grusomme våpnene. Er det for fæle til å brukes, er de også for fæle til å investere i. Så enkelt er det. Eller hva, Halvorsen?

Mener du også det er på tide at den norske regjeringa feier for egen dør? Norsk Folkehjelp har starta en underskriftskampanjefor å forby klasevåpen. Det har også Røde Kors Ungdom. Skriv under nå!

Foto: United States Federal Governement/Wikimedia Commons

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s