Skip to content

Apple tar til fornuft

April 2, 2007

I følge ABC Nyheter, vil Apple og musikkgiganten EMI tilby musikk uten kopisperre (DRM) gjennom nettbuttiken iTunes Music Store.

Det norske Forbrukerrådet har lenge fronta kampen mot iTunes Music Stores (iTMS) kopisperre og håpløse vilkår, etterhvert med støtte fra andre europeiske forbrukerorganisasjoner. Nå har de endelig i hvert fall delvis lykkes i sin årelange kamp for at forbrukerne skal få tilbake kontrollen med musikk eller annet kulturelt innhold som de har kjøpt og betalt for på nettet.

Bedre kvalitet

I følge det norske nettstedet Mac1 skal iTMS nå tilby musikk i dobbelt så høy kvalitet som tidligere (256kbps AAC), 100% fri for DRM. Det betyr imidlertid ikke at Apple dropper alle kopisperrer. Standard-versjonen av musikken på iTMS vil fortsatt ha DRM og koste det samme som i dag, mens den DRM-frie musikken blir rundt 50% dyrere.

Selv om Apple og EMI ser ut til å ha tatt et langt skritt i riktig retning, reiser den siste utviklinga i saken ei lang rekke viktige spørsmål. For å sitere admin på Mac1:

– Er dette den offisielle spikeren i kista for DRM og er det Apple som spikrer? Hva vil Forbrukerombudet nå gjøre med sin sak mot Apple – og vil de gå etter Microsofts lukkede løsninger?

Foto: Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: