Skip to content

Kirkens Nødhjelp krever klimahandling

March 26, 2007

Norge har lenge profilert seg som en miljønasjon, og norske representanter sier gjerne fine ting om miljø i internasjonale miljøforhandlinger. Norge har også underskrevet Kyoto-protokollen, en internasjonal avtale som forplikter oss til å redusere CO2-utslippene våre til nivået de var på i 1990. Siden vi gav det løftet, har utslippene økt med 8%.

Kirkens Nødhjelp er en av mange organisasjoner som er svært misfornøyd med at Norge ikke ser ut til å ta Kyoto-avtalen på alvor. Nå har de starta en underskriftskampanje med tre klare miljøkrav til norske myndigheter:

1) Norge må redusere utslipp av klimagasser nå!
Minst halvparten av Norges Kyoto-forpliktelser må tas nasjonalt.

2) Norsk bistandspolitikk må prioritere virkninger av klimaendringer i fattige land.

3) Norge må arbeide aktivt for en koalisjon av ansvarlige land som sammen forplikter seg til utslippskutt!

Synes du også det blir for mye prat og for lite handling fra den “rødgrønne” regjeringa? Skriv under her!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: