Skip to content

Gode klimanyheter

February 22, 2007

Ikke alle nyheter om utslipp av klimagasser og global oppvarming er av det negative slaget. Det er nå ettertrykkelig slått fast at vi mennesker har skylda for klimaendringene, og endelig ser det ut til at vi så smått begynner å gjøre noe for å bremse utslippene.

Her hjemme i Norge har både SV og miljøet gått på det ene nederlaget etter det andre i det siste. Så langt har samarbeidet mellom regjeringspartiene gått ut på at Arbeiderpartiet har pressa igjennom det ene miljøfiendlige vedtaket etter det andre. Godt hjulpet avSenterpartiet ser det nå endelig ut til at SV er i ferd med å dra i land sin første miljøseier. I følge Dagsavisen går nå både Sp-leder Åslaug Haga og partiets olje- og energiminister Odd Roger Enoksen inn for full CO2-rensing av gasskraftanlegget på Kårstø så raskt som overhodet mulig, det vil si i 2011/2012.

Glede i miljøbevegelsen

Det er ikke bare SV som er fornøyd med at Sp endelig viser tegn til å ta Soria Moria-erklæringas miljøkrav på alvor.

– Det er nå veldig lite sannsynlig at Ap nå skal klare å stoppe rensing på Kårstø. Vi forutsetter at man gjennomfører den internasjonale anbudsrunden og starter rensing så raskt som teknologisk mulig, sier nestleder Marius Holm i Bellona.

Rensing fra 2011 forutsetter nemlig at man tar i bruk utenlandsk teknologi, og ikke venter på at Aker Kværner skal utvikle ny norsk renseteknologi. Likevel håper miljøbevegelsen på at regjeringa fortsatt vil gi støtte til Aker Kværners utvikling av systemer for CO2-rensing.

EU enige om kutt

Forrige gang SV, ved “miljøvernminister” Helen Bjørnøy forsøkte seg på et miljøtiltak, blei de brutalt nedsabla av egne regjeringskollegaer. Bjørnøys forsøk på å “garantere” at norske kutt på 20% av klimagassutslippene innen 2020 falt ikke i god jord hos kraft-“sosialistene” i Arbeiderpartiet. Heldigvis for Europa og verden, er klimaet i EU noe mer fruktbart når det gjelder klimatiltak. I følge The Independent har miljøvernministerne i EU nå blitt enige om å kutte sine utslipp med 20% innen 2020, og å kjempe for globale kutt på 30%. Sigmar Gabriel, Tysklands miljøvernminister gikk sågar enda lenger, og sa at Tyskland burde kunne klare 40%. Bjørnøys garantier framstår nå som beskjedne og puslete. Forhåpentligvis må selv Jens Stoltenberg innse at når industrigiganten Tyskland snakker om 40% kutt, vil alt under EU-standarden på 20% framstå som totalt useriøst og grenseløst egoistisk av vannkraftnasjonen Norge.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: