Skip to content

Investerer du i klasebomber?

February 14, 2007

Sparer du i aksjefond hos DnB NOR, risikerer du å investere i selskaper som produserer landminer og klasevåpen.

Fidelity Funds, som i følge VG Nett Dine Penger markedsføres av DnB NOR, har investert i to selskaper som produserer klasevåpen og ett som lager landminer. Alle de tre selskapene er ekskludert av DnBs “etiske råd”.

Ta affære!

Antipersonellminer er forbudt av Norge og 150 andre land som har ratifisert den såkalte Antipersonellminekonvensjonen. DnB NORs største eier, staten, forventer at selskapet øyeblikkelig rydder opp i forholdene.

– Dette må være direkte pinlig for DnB Nor. Jeg forventer nå at DnB Nor øyeblikkelig tar affære og selger seg ut av det aktuelle fondet, sier finansminister Kristin Halvorsen til Adresseavisen.

Selv om DnB legger seg flate, og i følge Dine Penger “kommer til å spørre om Fidelity kan ta de ekskluderte selskapene ut”, vil jeg herved på det sterkeste anbefale alle som har så mye penger at de vurderer å investere i fond å finne et annet sted enn DnB å gjøre det. Et selskap som ikke følger sitt eget “etiske råd” en gang, skal ikke få kloa i pengene mine i hvert fall!

Foto: United States Federal Governement/Wikimedia Commons

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: