Skip to content

Vi kan kutte 20% innenlands

February 7, 2007

Helen Bjørnøy fikk pepper så det holdt fordi hun gikk ut og “lovte” 20% kutt i utslipp av CO2 innen 2020. I følge økonomiprofessor Jørgen Randers, er det fullt mulig å kutte 20% i norske utslipp uten en gang å kjøpe klimakvoter i utlandet.

– Et kutt på 20 prosent innen 2020 er fullt mulig, sier lederen av lavutslippsutvalget, Jørgen Randers til Klassekampen. Utvalget mener utslippene fra Norge både kan og bør ha sunket med 16 prosent sammenliknet med 1990-nivå i 2020. Samtidig mener Randers det ikke er noe i veien for å kutte både mer og raskere.

– Det er klart disse utslippsreduksjonene kan gjøres raskere. Det handler om hvor mye man er villig til å investere.

Lavutslippsutvalget tok utgangspunkt i at mesteparten av utslippskuttene skulle gjøres innenlands, slik også Kyoto-avtalen forutsetter. Randers trur ikke nødvendigvis det er så mye dyrere å gjennomføre kutt hjemme enn å bruke penge på å redusere utslippene i andre land.

– Dette rotet om at det ikke hjelper å redusere utslippene her hjemme er jeg ikke imponert over. Det viktige er jo hvor mye klimagasser et land slipper ut per innbygger, og her ligger Norge helt i toppen, sier Randers. Derfor er det helt nødvendig at vi i Norge gjennomfører utslippskutt.

Da Bjørnøy påpekte at Norge ikke burde være dårligere enn EU, blei hun møtt med krass kritikk både fra sin egen partifelle finansministeren og andre som mente at ville bli alt for dyrt å kutte så mye som 20%. Det skal tydeligvis en økonom til for å skjønne at vi ikke har råd til å la være.

Foto: Ray Forester/Morguefile.com

One Comment leave one →

Trackbacks

  1. Sungame

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: