Skip to content

Norske bedrifter har medvirka til overgrep

January 12, 2007

Jeg har lenge ment at du ikke blir rik av å være grei. Amnesty har også vært av samme mening, i hvert fall når det gjelder Aker Kværner og deres engasjement på Guantanamo. Nå mener Advokatfirmaet Stabell & Co at den norske bedriften risikerer både torturdom og foretaksstraff.

I følge Dagbladet var Aker Kværner tungt inne i drift og vedlikehold av den amerikanske militærbasen og fangeleiren i Guantanamo Bay fram til i fjor. Amnesty mente det var grovt uetisk av den norske bedriften å hjelpe amerikanerne med deres høyst tvilsomme fangebehandling, og har derfor gitt Stabell & Co i oppdrag å undersøke om selskapet kan holdes strafferetslig ansvarlig for oppdraga de har gjort på basen.

I strid med norsk lov

I følge ei pressemelding fra Amnesty, er det ingen tvil om at Aker Kværner kan holdes ansvarlig for tortur og mishandling:

Utredningen fra Stabell & co konkluderer med at Aker Kværner med sin virksomhet på Guantánamo har medvirket til tortur og en rekke andre overgrep på basen. Amnesty i Norge mener derfor at selskapet må etterforskes med sikte på tiltale i forhold til norsk straffelov, skriver generalsekretær i Amnesty International Norge, Petter Eide.

Amnesty mistenker ikke Aker Kværners ansatte for å ha utført tortur, men mener at selskapet har et medvirkningsansvar, fordi de med vitende og vilje har lagt forholdene til rette for de overgrepene som skjer der.

Ikke aleine

Aker Kværner er ikke aleine. I følge Dagbladet har det norske teknologiselskapet DynaPel levert video-overvåkingsutstyr til Guantanamo-basen. Administrerende direktør Idar Vollvik sier imidlertid at de ikke har visst hvor utstyret, som er levert via en tidligere amerikansk samarbeidspartner, skulle leveres. I følge E24 er samarbeidet med det amerikanske selskapet som leverte utstyret til den omstridte militærbasen nå avslutta.

Lov og rett

Norske selskaper har lenge hevda at norsk strafferett ikke gjelder utenlandsoppdrag. Det har også sett ut til at de dermed mener verken etikk, moral, vanlig folkeskikk eller sunn fornuft er noe å bry seg om når man først har kryssa landegrensene. Derfor er det et stort skritt i riktig retning når Amnesty og Stabell nå kan slå fast at norske selskaper ikke kan bidra til tortur, verken hjemme eller i utlandet.

Kart: CIA/Wikimedia Commons

One Comment leave one →
  1. Robertosucco permalink
    January 20, 2007 2:08 am

    hej från sverige

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: