Skip to content

Look to Sweden

January 5, 2007

Stoltenbergs løfte om å betale klimakvoter for statsansattes svenskaflagganflyreiser kan være en god start på et norsk engasjement i kampen mot klimaendringer. Det er imidlertid langt fra nok. Mens klimakvoteordninger kan bremse veksten i CO2-utslipp, kan de aldri føre til kutt i utslippene. For å få CO2-utslippene ned til 1990-nivå trengs det andre tiltak. Kanskje har Sverige oppskriften?

Norges CO2-utslipp har økt med minst 9% siden 1990, året Kyoto-protokollen tar utgangspunkt i. På samme tid har våre naboer i vest i følge Aftenposten redusert sine utslipp med hele 7,25%.

Viktige årsaker til de store utslippskuttene er satsing på fjernvarme fra blant annet biokraftverk og biler som går på bioetanol. Mens det i Norge i dag bare finnes en – EN – bensinstasjon der man kan fylle bioetanol, har Sverige godt over 600. I tillegg blandes fem prosent bioetanol inn i nesten all bensin som selges i Sverige.

Kanskje på tide at norske myndigheter innser at vi har noe å lære av söta bror?

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: