Skip to content

Nestekjærlighet i praksis

October 18, 2006

I den temmelig nøyaktig ett år gamle Soria Moria-erklæringa finner vi følgende sitat:

“Regjeringen vil føre en human, solidarisk og rettsikker flyktning- og asylpolitikk”. Videre slår erklæringa fast at “Regjeringen vil føre en flyktningpolitikk som i større grad tar hensyn til anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).”

Likevel tvangsutsender de “rødgrønne” stadig flyktninger til livsfarlige områder i både Afghanistan og Somalia stikk i strid med anbefalinger fra UNHCR.

Human og solidarisk er ord som gjør seg godt på papiret. Tydeligvis mener regjeringa at det er nettopp der de hører hjemme. Ekskluderingsminister Hansen gjør sitt beste for å hindre at de blir omsatt i praksis, og vender det døvet øret til når UNHCR og andre eksperter advarer mot utsendelsene Norge ivrer etter.

Fra ord til handling

Avstanden mellom de fagre ordene og den brutale virkeligheten er nå blitt så stor at folk reagerer, selv her i olje-og-egoisme-landet Norge. Regjeringspartienes ungdomspartier har lenge vært svært misfornøyde med sine moderpartier i regjeringskvartalet, og også kulturfolket har begynt å røre på seg. Filmskaper Margreth Olin fronter et nettsted med det trivelige navnet nestekjærlighet.no. Det dreier seg om noe så lite radikalt, men likevel så viktig som en underskriftskampanje for å få regjeringa til å følge Soria Moria-erklæringa. Ja, du leste riktig; en kampanje som oppfordrer regjeringa til å følge sin egen politikk. Det burde selvfølgelig være totalt unødvendig, men det er det dessverre ikke. Skriv under her!

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: