Skip to content

Det store klimasviket

October 13, 2006

Soria Moria-erklæringa slo uttrykkelig fast at alle gasskraftverk som bygges i Norge skal ha CO2-håndtering. Kompromisskåte SV-politikere konkurrerer nå med kraft-“sosialistene” i AP om hvem som er flinkest til å løpe fra løftene sine.

Statoil får nå bygge gasskraftverk på Mongstad, med drift i fire år før rensing må være på plass. Og ikke nok med det, i følge Dagbladet er det slett ikke sikkert det blir rensing da heller. Informasjonsdirektør i Statoil, Cathrine Torp, vil ikke garantere at Statoil har renseanlegget ferdig til 2014.

I lomma på Statoil

I følge NA24 presset Statoil-sjef Helge Lund regjeringa hardt. På et møte med Kristin Halvorsen onsdag kveld slo han fast at det for Statoil kun er aktuelt med full rensing fra 2014, eller ingenting. At oljeselskapet Statoil setter profitt høyere enn miljøet og et levelig klima er ikke akkurat noen overraskelse. At ei såkalt sosialistisk regjering lar seg presse av næringslivet til å bytte ut rødt og grønt med blått og oransje er derimot intet mindre enn hårreisende. Sist jeg sjekka, var staten eier av Statoil, ikke omvendt.

Sterke reaksjoner

Utslippstillatelsen har naturlig nok møtt sterke reaksjoner.

– Dette er helt unødvendig, og et alvorlig svik både mot miljøet og regjeringas egne løfter, sier Leder av Sosialistisk Ungdom (SU) Kirsti Bergstø til ungdomspartiets hjemmesider. Både Natur og Ungdom og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik føyer seg inn i den laaaange rekka av mer prinsippfaste og miljøvennlige organsisasjoner og individer som er skuffa over regjeringas miljøsvik.

Ikke noe luksusgode

Jeg hører ikke til de som mener SV bør trekke seg fra regjeringssamarbeidet etter den skandaløse avgjørelsen.Det vil det ikke komme noe godt ut av. Uten SV ville AP fått fritt spillerom til å kjøre sin “kraft-foran-miljø-linje” i samarbeid med de borgerlige partiene. Likevel er jeg mer enn skuffa over regjeringas miljøsvik. Sjokkert, rasende og oppriktig lei meg er mer dekkende begreper. CO2-rensning er nemlig ikke noe dyrt luksusgode, men noe vi rett og slett MÅ ta oss råd til. Vil ikke Statoil betale, får regjeringa ta regninga. Reinere energi er ikke noen liten fillesak man kan droppe med et pennestrøk, men den kanskje største og viktigste utfordringa menneskeheten står ovenfor i dag.

Mangel på vilje

Det er heller ikke slik at vi ikke har teknologien på plass. CO2-frie gasskraftverk var en mulighet allerede da Bondevik gikk av på grunn av sin gasskraftmotstand, og i dag er det ikke engang spesielt vanskelig. Penger mangler vi heller ikke. Oljeselskaper som Statoil håver stadig inn nye milliarder til oljefondet nettopp på ekstremt forurensende fossilt brensel, og det er bare rett og rimelig å bruke noe av dette på reinere energi. Når både teknologien og pengene er på plass, er det tydelig at det bare er en ting som mangler: politisk vilje.

Det kan virke deprimerende at ei såkalt rødgrønn regjering ikke har politisk vilje til å kjempe for miljøet. Heldigvis er politisk vilje, som Al Gore sier, en fornybar ressurs.

Foto: Natur og Ungdom/Jo Straube

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: