Skip to content

Apple får en ny sjanse

September 27, 2006

Apple har måtte tåle mye kritikk for sine avtalevilkår og DRMen som musikken i iTunes Store selges med. I sommer slo det norske forbrukerombudet fast at fast at iTunes’ avtalevilkår er urimelige etter markedsføringsloven § 9a, og at rettighetsbeskyttelsen (DRMen)musikkfilene selges med låser kundene til Apples iPod-spiller. De fikk raskt følge av de andre nordiske forbrukerombudene, som alle krever at Apple skal åpne sitt filformat og endre avtalevilkårene.

Møte med Apple

Denne uken møtte de nor­diske for­bruker­om­budene den ameri­kanske iTunes-ledel­sen og sel­skapets euro­peiske rep­re­sen­tanter for å drøfte den norske klage­saken mot sel­skapets kon­trakter ved kjøp av musikk on­line.

– Vi hadde en god og kon­struk­tiv dia­log med iTunes, og det har vært viktig be­ve­gelse i saken, sier for­bruker­ombud Bjørn Erik Thon til Digi.no.

– Noen av punktene vi tok opp med iTunes har vi allerede kommet til enighet om, blant annet det at kjøpsvilkår ikke skal kunne endres for allerede gjennomførte kjøp, men kun for fremtidige kjøp, sier Thon.

Nekter å endre DRMen

I følge Mac1, er Apple imidlertid ikke villige til å endre på DRMen, og begrunner dette med at de har en avtale med plateselskapene som brytes hvis DRMen endres. Forbrukerombudene på sin side, sier de ikke vil nøle med å gå til rettslige skritt mot Apple dersom de ikke kommer til enighet.

– Både forbrukerombudene og iTunes trenger nå tid for å jobbe videre med og vurdere forskjellige forslag til tekniske og juridiske løsninger. Vi mener at fortsatt dialog i denne saken til slutt vil føre til en god ordning for alle parter, ikke minst for iTunes sine kunder, sier Thon.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: