Skip to content

Felles front mot iTunes

September 4, 2006

De nordiske forbrukerombudene er forberedt på å trekke iTunes for retten.

I sommer slo det norske forbrukerombudet fast at fast at iTunes’ avtalevilkår er urimelige etter markedsføringsloven § 9a. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon mener at rettighetsbeskyttelsen på musikkfilene forhindrer forbrukerne i å få spilt dem av på andre spillere enn Apples iPod, noe som kan føre til “en uheldig sammenlåsing mellom innhold og enkeltprodusenter”.

Nordisk samarbeid

I følge Aftenposten møttes de nordiske forbrukerombudene (fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland) på Island i forrige uke for å diskutere en videre felles oppfølging av saken.

– Vi er enige om å fortsette med å jobbe sammen i denne saken. Først vil vi ha et samrådsmøte med de nordiske ombudene for å gå dypere inn i det faglige i saken, forklarer Thon til aftenposten.
– I slutten av september vil vi dessuten ha et møte med iTunes, så får vi se hva som kommer ut av det.

Rettslige skritt

Dersom dette møtet ikke fører fram, er de nordiske forbrukerombudene imidlertid ikke fremmede for å gå til rettslige skritt. Kritiske røster har hevda at Norge er et alt for lite marked til at det norske forbrukerombudet skulle ha noe å stille opp med overfor giganten iTunes, men det spørs om pipa får en annen låt nå som hele det nordiske markedet står på spill.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: